späť
<>
2
3
4
5
6

606404 Lučenec - Kalinovo - Poltár - Málinec
Platí od 01.06.2020 do 12.12.2020.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 5112331715103135
                   
             X    X
00    1  Lučenec,AS MHDod.........4:55............8:00
22     2  Lučenec,obchodné centrum Galéria MHD|.........4:58............8:03
22    3  Lučenec,TESCO MHD|.........5:00............8:05
33     4  Lučenec,Zvolenská cesta SOŠ MHD|.........5:02............8:07
44    5  Vidiná,Obkladačky MHD|.........5:03............8:09
55     6  Vidiná,Nová Vidiná  |.........5:05............8:10
55    7  Vidiná,Jednota  |.........5:06............8:12
88     8  Tomášovce,rázc.  |.........5:10............8:15
1111    9  Veľká Ves  |.........5:14............8:18
1212    10  Kalinovo,močiar  |.........5:16............8:20
1414    11  Kalinovo  |.........5:19............8:22
1414    12  Kalinovo,I.  |X......5:20.........Xu8:24
<<00  13  Cinobaňa,Katarínska Huta,žel.z.  |4:50......<.........6:33<
<<11  14  Cinobaňa,Maša  |4:53......<.........6:34<
<<22  15  Cinobaňa,II.  |4:55......<X ......6:35<
<<33  16  Cinobaňa,I.  |4:57 ......<10......6:37<
<<55  17  Cinobaňa,Turíčky  |5:00......<5:54......6:40<
<<88  18  Mládzovo  |5:05......<5:59......6:44<
<<1111  19  Breznička,ZŠ  |5:08......<6:06......6:48<
18181111  20  Breznička,OcÚ  |5:09......5:256:07......6:498:28
20201313  21  Poltár,Zelené,žel.st.  |5:14......5:29.........6:528:31
21211414  22  Poltár,Zelené,Jednota  |5:16......5:31.........6:538:33
22<15< 023  Poltár,skláreň  |5:18......5:33.........6:55<
<22<15 <24  Poltár,ÚNZ  |<......<.........<8:35
<23<16 <25  Poltár,ZŠ  |<X...<...6+X<8:38
232316160126  Poltár,žel.st.  |5:205:25...5:35...6:356:556:578:40
2424  1227  Poltár,ZŠ   |...5:27...5:36...6:376:56......
2424  1228  Poltár,ÚNZ  |...5:28...5:37...6:386:57......
<<  <<29  Poltár,skláreň  |...<...<...<<......
2525  2330  Poltár,Zelené,Jednota  |...5:31X 5:38...6:416:59......
26<  3<31  Poltár,Zelené,žel.st.  |...5:3310|...6:437:00......
3030  7832  Rovňany,Jednota  |...5:395:405:43...6:497:05......
3030  7833  Rovňany,Semex  |...5:405:415:44...6:507:06......
3434  111234  Ozdín,Bystrička  |...5:445:455:48...6:547:12......
3535  121335  Ozdín,rázc.  |...5:455:465:49...6:557:13......
<<  131436  Ozdín  |...5:485:50<...6:587:15......
3535  141537  Ozdín,rázc.  |...5:50...|...7:007:16......
3838   171838  Málinec,tržnica  |...5:53...5:53...7:037:19......
3838  171839  Málinec,nám.  |...5:55...5:55...7:057:20......
3838  171840  Málinec,RD  |...5:56...5:56...7:067:22......
    19 41  Málinec,Lavčíkovo  |..................7:25......
    22 42  Málinec,Hrozinovo  |..................7:30......
    26 43  Málinec,Mysliny rázc.  |..................7:35......
    27 44  Málinec,Ipeľ.Potok Starý vršok  |..................7:37......
    28 45  Málinec,Ipeľ.Potok  |..................7:39......
    28 46  Málinec,Ipeľ.Potok Uhrinka  v..................7:40......
    29 47  Málinec,Ipeľ  pr..................7:42......
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 23.12.2019 do 7.1.2020,3.2.2020, od 24.2.2020 do 28.2.2020, od 16.3.2020 do 27.3.2020, od 9.4.2020 do 14.4.2020, od 1.7.2020 do 31.8.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020
u spoj 13 pokračuje na linke číslo 606425 spojom číslo 7 do zastávky Kokava n.Rimavicou,nám.

(C) 2020 isybus