späť
<>
2
3
4
5

606404 Lučenec - Kalinovo - Poltár - Málinec
Platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 511231151031356121109179
                      
            X   X    X
00    1  Lučenec,,AS MHDod......4:55.........8:00............11:00
22     2  Lučenec,,obchodné centrum Galéria MHD|......4:58.........8:03............11:03
22    3  Lučenec,,TESCO MHD|......5:00.........8:05............11:06
33     4  Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ MHD|......5:02......... 8:07............11:08
44    5  Vidiná,,Obkladačky MHD|......5:03.........8:09............11:10
55     6  Vidiná,,Nová Vidiná  |......5:05.........8:10............11:12
55    7  Vidiná,,Jednota  |......5:06.........8:12............11:14
88     8  Tomášovce,,rázc.  |......5:10.........8:15............11:17
1111    9  Veľká Ves  |......5:14.........8:18............11:20
1212    10  Kalinovo,,močiar  |......5:16.........8:20............11:22
1414    11  Kalinovo  |......5:19......Xu8:22............11:24
1414    12  Kalinovo,,I.  |X...5:20......B8:24X.........11:25
<<00  13  Cinobaňa,Katarínska Huta,žel.z.  |4:50...<......6:33<9:25.........<
<<11  14  Cinobaňa,Maša  |4:53...<......6:34<9:26.........<
<<22  15  Cinobaňa,,II.  |4:55...<......6:35<9:27.........<
<<33  16  Cinobaňa,,I.  |4:57...<......6:37<9:29.........<
<<55  17  Cinobaňa,Turíčky  |5:00...<......6:40<9:32.........<
<<88  18  Mládzovo  |5:05...<......6:44<9:36.........<
<<1111  19  Breznička,,ZŠ  |5:08...<......6:48<9:40.........<
18181111  20  Breznička,,OcÚ  |5:09...5:25......6:498:289:41.........11:30
20201313  21  Poltár,Zelené,žel.st.  |5:14...5:29......6:528:319:44.........11:34
21211414  22  Poltár,Zelené,Jednota  |5:16...5:31......6:538:339:45.........11:35
22<15< 023  Poltár,,skláreň  |5:18...5:33......6:55<<.........<
<22<15 <24  Poltár,,ÚNZ  |<...<......<8:359:46.........11:37
<23<16 <25  Poltár,,ZŠ  |<X<6+X<8:389:47...X6+11:39
232316160126  Poltár,,žel.st.  |5:205:255:356:356:556:578:409:49...10:0510:5511:40
2424  1227  Poltár,,ZŠ  |...5:275:366:376:56............10:0710:5711:42
2424  1228  Poltár,,ÚNZ  |...5:285:376:386:57............10:0810:5811:43
<<  <<29  Poltár,,skláreň  |...<<<<............<<<
2525  2330  Poltár,Zelené,Jednota  |...5:315:386:416:59............10:1111:0111:45
26<  3<31  Poltár,Zelené,žel.st.  |...5:33|6:437:00.........6+<11:03<
3030  7832  Rovňany,,Jednota  |...5:395:436:497:05.........10:0210:1911:0911:51
3030  7833  Rovňany,,Semex  |...5:405:446:507:06.........10:0310:2011:1011:52
3434  111234  Ozdín,Bystrička  |...5:445:486:547:12.........10:0810:2411:1411:58
3535  121335  Ozdín,,rázc.  |...5:455:496:557:13.........10:0910:2511:1512:00
<<  131436  Ozdín  |...5:48<6:587:15.........10:1110:2811:18<
3535  141537  Ozdín,,rázc.  |...5:50|7:007:16.........10:1310:3011:20|
3838  171838  Málinec,,tržnica  |...5:535:537:037:19.........10:1510:3311:2312:03
3838  171839  Málinec,,nám.  |...5:555:557:057:20.........10:1710:3511:2512:05
3838  171840  Málinec,,RD  |...5:565:567:067:22.........10:1810:3611:2612:06
    19 41  Málinec,,Lavčíkovo  |............7:25.....................
    22 42  Málinec,,Hrozinovo  |............7:30.....................
    26 43  Málinec,,Mysliny rázc.  |............7:35.....................
    27 44  Málinec,,Ipeľ.Potok Starý vršok  |............7:37.....................
    28 45  Málinec,,Ipeľ.Potok  |............7:39.....................
    28 46  Málinec,,Ipeľ.Potok Uhrinka  v............7:40.....................
    29 47  Málinec,Ipeľ  pr............7:42.....................
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
u spoj 13 pokračuje na linke číslo 606425 spojom číslo 7 do zastávky Kokava n.Rimavicou,nám.
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2021 isybus