späť
1
2
<>
4
5
6
7
8

606412 Lučenec - Trebeľovce - Mučín - Lipovany - Pleš
Platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1317111113191172327
                     
                     
               X XuXu   
             +6X101010XXX
0000000001  Lučenec,,AS  MHDod12:3012:3513:4513:4513:4514:3014:3514:40
<1<1<1111 2  Lučenec,,Vajanského Tržnica MHD|<12:4113:4813:51<14:3314:37<
<2<2<22223  Lučenec,,Vajanského ZŠ MHD|<12:4313:5013:54<14:3514:38<
<3<3<3333 4  Lučenec,,Vajanského rázc.Mikušovce MHD|<12:4413:5113:55<14:3614:39<
<4<4<44445  Lučenec,,Hladký majer  |<12:4513:5413:56<14:3914:41<
<6<6<6666 6  Rapovce,,kompres.st.II.  |<12:4713:5613:58<14:4114:43<
<8<8<88887  Rapovce,,Termálne kúpalisko  |<12:5013:5914:00<14:4414:45<
<11<<<<<<< 8  Kalonda  |<12:55<<<14:50<<
1 1<1<<<<9  Lučenec,,pri moste MHD|12:33...<<13:51...<14:44
2 2<2<<<<10  Lučenec,,ZŤS MHD|12:35...<<|...<14:46
3 3<3<<<<11  Lučenec,,Quercus MHD|12:36...<<13:54...<14:48
4 4<4<<<<12  Lučenec,,Fabianka  MHD|12:38...<<13:55...<14:50
5 5<5<<<<13  Lučenec,,Malá Fabianka  |12:40...<<13:56...<14:52
6 6<6<<<<14  Lučenec,,Fabianka záhradky  |12:41...<<13:57...<14:53
7 7<7<<<<15  Holiša,,Krutkova osada  |12:42...<<13:58...<14:55
8 8<8<<<<16  Fiľakovské Kováče,Fiľakovské Kľač.,rázc.  |12:44...<<14:01...<14:59
10 10<10<<<<17  Trebeľovce,,osada  |12:47...<<14:05...<15:01
12 12<12<<<<18  Trebeľovce  |12:50...<<14:08...<15:03
12 12<12<<<<19  Trebeľovce,,zast.  |12:52...<<14:09...<15:05
14 14<14<<<<20  Trebeľovce,Muľka  |12:55...<<14:11...<15:07
15 15815888821  Rapovce  |12:57...14:0014:0114:15...14:4615:08
< <<18<<<<22  Kalonda  |<...<.........<<
< <821<<<<23  Rapovce  |<...<.........|<
17 1710231010101024  Rapovce,,Demečer  |12:59...14:02.........14:4815:10
19 1912251212121225  Mučín  |13:02...14:05.........14:5215:13
19 1912251212121226  Mučín,,rázc.  |13:05...14:07.........14:5415:14
20 <1326<13131327  Mučín,,Telka osada  |13:07...14:09.........14:56<
22 <1528<15151528  Lipovany  |13:10...14:11.........14:59<
< <17<<17<<29  Lipovany,,Baňa osada  |<...<.........15:03<
22 < 28< 15<30  Lipovany  ||...|............<
24 < 30< 17<31  Mučín,,Telka osada  |13:12...14:13............<
25 19 3112 181832  Mučín,,rázc.  |13:14...14:14............|
27 21 3314 202033  Mučín,,št.včelár  |13:17...14:16............15:16
29 23 3516 222234  Pleš,,osada  v13:19...14:18............15:19
30 24 3617 232335  Pleš  pr13:20...14:20............15:20
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 27.12.2023 do 5.1.2024, od 19.2.2024 do 23.2.2024, od 28.3.2024 do 2.4.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024, od 30.10.2024 do 31.10.2024
u spoj 19 pokračuje na linke číslo 606412 spojom číslo 26 do zastávky Lučenec,AS
u spoj 113 pokračuje na linke číslo 606412 spojom číslo 28 do zastávky Lučenec,AS
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2023 isybus