späť
<>
2
3
4

606425 Lučenec - Poltár - Kokava n.Rimavicou - Látky
Platí od 01.06.2020 do 12.12.2020.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1031107217113109
                 
             X   
 000  1  Lučenec,AS MHDod.........6:20.........
 2<<   2  Lučenec,obchodné centrum Galéria MHD|.........<.........
 2<<  3  Lučenec,TESCO MHD|.........<.........
 3<<   4  Lučenec,Zvolenská cesta SOŠ MHD|.........<.........
 4<<  5  Vidiná,Obkladačky MHD|.........<.........
 5<<   6  Vidiná,Nová Vidiná  |.........<.........
 5<<  7  Vidiná,Jednota  |.........<.........
 8<<   8  Tomášovce,rázc.  |.........<.........
 11<<  9  Veľká Ves  |.........<.........
 12<<  10  Kalinovo,močiar  |.........<.........
 <22  11  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |.........6:23.........
 <55  12  Lučenec,Hor.Slatinka  |.........6:25.........
 <66  13  Kalinovo,SKV  |.........6:27.........
 <1010  14  Kalinovo,ul.SNP  |.........6:30.........
 <1010  15  Kalinovo,Marxova ul.  |.........6:31.........
 14<<  16  Kalinovo  |.........<.........
 141010  17  Kalinovo,I.  |.........6:33.........
 181414  18  Breznička,OcÚ  |.........6:37.........
 201616  19  Poltár,Zelené,žel.st.  |.........6:40.........
 211717  20  Poltár,Zelené,Jednota  |.........6:42.........
 <18<  21  Poltár,ÚNZ  |.........6:44.........
 <19<  22  Poltár,ZŠ  |......X 6:45.........
 22<18  23  Poltár,skláreň  |......10<XuXX
 2319190024  Poltár,žel.st.  |......6:206:557:008:309:45
 2420201125  Poltár,ZŠ  |......|6:567:018:319:46
 2420201126  Poltár,Ondrejovič  |......|6:57|8:339:48
 2622223327  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |......6:237:017:058:369:51
 <<<<428  Poltár,Slaná Lehota  |......<<<<<
 2622223529  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |......|||||
 2925256830  České Brezovo   |......6:267:047:098:409:55
 <<<81031  České Brezovo,Vaľkovo  |......<<<<9:57
 292525101232  České Brezovo  |......||||9:59
 302626111333  České Brezovo,I.  |......|||8:4210:01
 343030151734  Zlatno  |......6:307:127:148:4810:07
 373333182035  Kokava n.Rimavicou,Vlkovo  |.........7:167:208:5210:11
 393535202236  Kokava n.Rimavicou,Kokavan  |.........7:18|8:5410:13
 393535202237  Kokava n.Rimavicou,Bohaté  |XX ...||8:5610:14
 403636212338  Kokava n.Rimavicou,Rovienka  |5:3010...7:197:238:5810:15
0413737222439  Kokava n.Rimavicou,žel.st.  v5:326:03...||8:5910:17
         pr5:336:05...7:207:259:0110:20
0413737222440  Kokava n.Rimavicou,nám.  -----------------------
         od5:33 6:05.........9:02...
<< 38  41  Kokava n.Rimavicou,Šťavica  |5:34<.........9:04...
<< 38  42  Kokava n.Rimavicou,píla  |5:35<.........9:06...
<< 42  43  Kokava n.Rimavicou,stráž.dom  |5:39<.........9:13...
<< 43  44  Utekáč,žel.st.  |5:40<.........9:14...
<< 43  45  Utekáč,nám.  |5:41<.........9:15...
<< 44  46  Utekáč,Sálajka  |5:42<...............
<< 45  47  Utekáč,Gizuľa  |5:43<...............
<< 46  48  Utekáč,Drahová  |5:44<...............
<< 47  49  Utekáč,Havrilovo  |5:45<...............
243    50  Kokava n.Rimavicou,papiereň  |...6:07...............
344    51  Kokava n.Rimavicou,Hrabiná  |...6:08...............
546     52  Kokava n.Rimavicou,Kokavka  |...6:10...............
748    53  Kokava n.Rimavicou,Močiar  |...6:13...............
849    54  Šoltýska,rázc.  |...6:15...............
<52    55  Šoltýska  |...<...............
<55    56  Ďubákovo  |...<...............
<     57  Šoltýska  |...<...............
8     58  Šoltýska,rázc.  |...|...............
10     59  Kokava n.Rimavicou,Línia  |...6:17...............
10     60  Kokava n.Rimavicou,Ujať r.s.Ipeľ  |...6:18...............
12     61  Kokava n.Rimavicou,Ujať  |...6:20...............
14     62  Látky,Línia rázc.  |...6:22...............
15     63  Látky,Polianky  |...6:25...............
17     64  Látky,Prašivá  |...6:28...............
18     65  Látky,Chocholná  |...6:30...............
19     66  Látky,Kočanda  v...6:31...............
20     67  Látky  pr...6:32...............
X premáva v pracovné dni
10 nepremáva od 23.12.2019 do 7.1.2020,3.2.2020, od 24.2.2020 do 28.2.2020, od 16.3.2020 do 27.3.2020, od 9.4.2020 do 14.4.2020, od 1.7.2020 do 31.8.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020
u spoj 7 pokračuje na linke číslo 607401 spojom číslo 3 do zastávky Banská Bystrica,Roosevelt.nem.

(C) 2020 isybus