späť
<>
2
3
4

606425 Lučenec - Poltár - Kokava n.Rimavicou - Látky
Platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1031107217113109
                 
             Xm   
  0   1  Lučenec,,Adient Slovakia  od.........6:13.........
 030   2  Lučenec,,AS MHD|.........6:20.........
 2<<  3  Lučenec,,obchodné centrum Galéria MHD|.........<.........
 2<<   4  Lučenec,,TESCO MHD|.........<.........
 3<<  5  Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ MHD|.........<.........
 4<<   6  Vidiná,,Obkladačky MHD|.........<.........
 5<<  7  Vidiná,,Nová Vidiná  |.........<.........
 5<<   8  Vidiná,,Jednota  |.........<.........
 8<<  9  Tomášovce,,rázc.  |.........<.........
 11<<  10  Veľká Ves  |.........<.........
 12<<  11  Kalinovo,,močiar  |.........<.........
 <52  12  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |.........6:23.........
 <85  13  Lučenec,,Hor.Slatinka  |.........6:25.........
 <96  14  Kalinovo,,SKV  |.........6:27.........
 <1310  15  Kalinovo,,ul.SNP  |.........6:30.........
 <1310  16  Kalinovo,,Marxova ul.  |.........6:31.........
 14<<  17  Kalinovo  |.........<.........
 141310  18  Kalinovo,,I.  |...... ...6:33.........
 181714  19  Breznička,,OcÚ  |.........6:37.........
 201916  20  Poltár,Zelené,žel.st.  |.........6:40.........
 212017  21  Poltár,Zelené,Jednota  |.........6:42.........
 <21<  22  Poltár,,ÚNZ  |.........6:44.........
 <22<  23  Poltár,,ZŠ  |......X 6:45Xu......
 22<18  24  Poltár,,skláreň  |......10<BXX
 2322190025  Poltár,,žel.st.  |......6:206:557:008:309:45
 2423201126  Poltár,,ZŠ  |......|6:567:018:319:46
 2423201127  Poltár,,Ondrejovič  |......|6:57|8:339:48
 2625223328  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |......6:237:017:058:369:51
 <<<<429  Poltár,Slaná Lehota  |......<<<<<
 2625223530  Poltár,Slaná Lehota,rázc.   |......|||||
 2928256831  České Brezovo  |......6:267:047:098:409:55
 <<<81032  České Brezovo,Vaľkovo  |......<<<<9:57
 292825101233  České Brezovo  |......||||9:59
 302926111334  České Brezovo,,I.  |......|||8:4210:01
 343330151735  Zlatno  |......6:307:127:148:4810:07
 373633182036  Kokava n.Rimavicou,,Vlkovo  |.........7:167:208:5210:11
 393835202237  Kokava n.Rimavicou,,Kokavan  |.........7:18|8:5410:13
 393835202238  Kokava n.Rimavicou,,Bohaté  |XX ...||8:5610:14
 403936212339  Kokava n.Rimavicou,,Rovienka  |5:3010...7:197:238:5810:15
0414037222440  Kokava n.Rimavicou,,žel.st.  v5:326:03...||8:5910:17
         pr5:336:05...7:207:259:0110:20
0414037222441  Kokava n.Rimavicou,,nám.  -----------------------
         od5:336:05.........9:02...
<< 38  42  Kokava n.Rimavicou,,Šťavica  |5:34<.........9:04...
<< 38  43  Kokava n.Rimavicou,,píla  |5:35<.........9:06...
<< 42  44  Kokava n.Rimavicou,,stráž.dom  |5:39<.........9:13...
<< 43  45  Utekáč,,žel.st.  |5:40<.........9:14...
<< 43  46  Utekáč,,nám.  |5:41<.........9:15...
<< 44  47  Utekáč,,Sálajka  |5:42<...............
<< 45  48  Utekáč,,Gizuľa  |5:43<...............
<< 46  49  Utekáč,,Drahová  |5:44<...............
<< 47  50  Utekáč,,Havrilovo  |5:45<...............
243    51  Kokava n.Rimavicou,,papiereň  |...6:07 ...............
344    52  Kokava n.Rimavicou,,Hrabiná  |...6:08...............
546    53  Kokava n.Rimavicou,,Kokavka  |...6:10...............
748    54  Kokava n.Rimavicou,,Močiar  |...6:13...............
849    55  Šoltýska,,rázc.  |...6:15...............
<52    56  Šoltýska  |...<...............
<55    57  Ďubákovo  |...<...............
<     58  Šoltýska  |...<...............
8     59  Šoltýska,,rázc.  |...|...............
10     60  Kokava n.Rimavicou,,Línia  |...6:17...............
10     61  Kokava n.Rimavicou,,Ujať r.s.Ipeľ  |...6:18...............
12     62  Kokava n.Rimavicou,,Ujať  |...6:20...............
14     63  Látky,,Línia rázc.  |...6:22...............
15     64  Látky,Polianky  |...6:25...............
17     65  Látky,,Prašivá  |...6:28...............
18     66  Látky,,Chocholná  |...6:30...............
19     67  Látky,,Kočanda  v...6:31...............
20     68  Látky  pr...6:32...............
X premáva v pracovné dni
10 nepremáva od 20.12.2021 do 7.1.2022,4.2.2022, od 7.3.2022 do 11.3.2022, od 14.4.2022 do 19.4.2022, od 1.7.2022 do 2.9.2022, od 28.10.2022 do 31.10.2022
m na spoj 21 naväzuje v zastávke Lučenec,AS spoj 1 linky 606402 do Poltár cez Vidinú
u spoj 7 pokračuje na linke číslo 607401 spojom číslo 3 do zastávky Banská Bystrica,Roosevelt.nem.
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2021 isybus