späť
1
<>
3
4

606425 Lučenec - Poltár - Kokava n.Rimavicou - Látky
Platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 511125273299
                 
            Xm    
  0   1  Lučenec,,Adient Slovakia  odX...u......X...
 030   2  Lučenec,,AS MHD|12:00...14:20......15:15...
 2<<  3  Lučenec,,obchodné centrum Galéria MHD|12:03...<......<...
 2<<   4  Lučenec,,TESCO MHD|12:05...<......<...
 3<<  5  Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ MHD|12:07...<......<...
 4<<   6  Vidiná,,Obkladačky MHD|12:09...<......<...
 5<<  7  Vidiná,,Nová Vidiná  |12:10...<......<...
 5<<   8  Vidiná,,Jednota  |12:12...<......<...
 8<<  9  Tomášovce,,rázc.  |12:15...<......<...
 11<<  10  Veľká Ves  |12:19...<......<...
 12<<  11  Kalinovo,,močiar  |12:21...<......<...
 <52  12  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |<...14:23......15:18...
 <85  13  Lučenec,,Hor.Slatinka  |<...|......|...
 <96  14  Kalinovo,,SKV  |<...14:27......15:23...
 <1310  15  Kalinovo,,ul.SNP  |<...14:30......15:27...
 <1310  16  Kalinovo,,Marxova ul.  |<...14:31......15:28...
 14<<  17  Kalinovo  |12:24...<......<...
 141310  18  Kalinovo,,I.  |12:26... 14:33......15:30...
 181714  19  Breznička,,OcÚ  |12:30...14:38...X15:35...
 201916  20  Poltár,Zelené,žel.st.  |12:34...14:42...15:0715:38...
 212017  21  Poltár,Zelené,Jednota  |12:35...14:43...15:0915:40...
 <21<  22  Poltár,,ÚNZ  |<...<...<<...
 <22<  23  Poltár,,ZŠ  |<...<6+<<...
 22<18  24  Poltár,,skláreň  |12:37X14:46u15:1115:42X
 2322190025  Poltár,,žel.st.  |12:4313:1014:5514:5515:1315:4516:40
 2423201126  Poltár,,ZŠ  |12:4613:1314:5714:56...15:4816:42
 2423201127  Poltár,,Ondrejovič  |12:4713:14||...15:5016:43
 2625223328  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |12:4913:1615:0015:00...15:5216:46
 <<<<429  Poltár,Slaná Lehota  |<13:17<<...<<
 2625223530  Poltár,Slaná Lehota,rázc.   ||13:19||...||
 2928256831  České Brezovo  |12:5213:2515:0415:04...15:5516:50
 <<<81032  České Brezovo,Vaľkovo  |<13:28<<...<<
 292825101233  České Brezovo  ||13:31||...||
 302926111334  České Brezovo,,I.  |12:5313:32||...15:56|
 343330151735  Zlatno  |12:5813:3615:0915:09...16:0016:56
 373633182036  Kokava n.Rimavicou,,Vlkovo  |13:0313:4115:1515:15...16:0717:02
 393835202237  Kokava n.Rimavicou,,Kokavan  |13:0513:42||...16:0817:04
 393835202238  Kokava n.Rimavicou,,Bohaté  |13:0713:43||...16:0917:05
 403936212339  Kokava n.Rimavicou,,Rovienka  |13:0913:4415:1815:18...16:1017:07
0414037222440  Kokava n.Rimavicou,,žel.st.  v13:1113:45||...16:1117:08
         pr13:1513:4615:2015:20...16:1417:09
04140 37222441  Kokava n.Rimavicou,,nám.  -----------------------
         od13:30............16:1517:10
<< 38  42  Kokava n.Rimavicou,,Šťavica  |<............16:17<
<< 38  43  Kokava n.Rimavicou,,píla  |<............16:18<
<< 42  44  Kokava n.Rimavicou,,stráž.dom  |<............16:20<
<< 43  45  Utekáč,,žel.st.  |<............16:22<
<< 43  46  Utekáč,,nám.  |<............16:23<
<< 44  47  Utekáč,,Sálajka  |<............16:24<
<< 45  48  Utekáč,,Gizuľa  |<............16:25<
<< 46  49  Utekáč,,Drahová  |<............16:27<
<< 47  50  Utekáč,,Havrilovo  |<............16:35<
243    51  Kokava n.Rimavicou,,papiereň  |13:32...............17:12
344    52  Kokava n.Rimavicou,,Hrabiná  |13:34...............17:14
546    53  Kokava n.Rimavicou,,Kokavka  |13:36...............17:16
748    54  Kokava n.Rimavicou,,Močiar  |13:38...............17:19
849    55  Šoltýska,,rázc.  |13:40...............17:21
<52    56  Šoltýska  |13:45...............17:26
<55    57  Ďubákovo  |13:51...............17:31
<     58  Šoltýska  |.....................
8     59  Šoltýska,,rázc.  |.....................
10     60  Kokava n.Rimavicou,,Línia  |.....................
10     61  Kokava n.Rimavicou,,Ujať r.s.Ipeľ  |.....................
12     62  Kokava n.Rimavicou,,Ujať  |.....................
14     63  Látky,,Línia rázc.  |.....................
15     64  Látky,Polianky  |.....................
17     65  Látky,,Prašivá  |.....................
18     66  Látky,,Chocholná  |.....................
19     67  Látky,,Kočanda  v.....................
20     68  Látky  pr.....................
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
m spoj 25 počká na zastávke Lučenec,AS príchod spoja číslo 17 linky 606427 najviac 2 minút
u spoj 25 pokračuje na linke číslo 607401 spojom číslo 5 do zastávky Banská Bystrica,AS
u spoj 27 pokračuje na linke číslo 607401 spojom číslo 5 do zastávky Banská Bystrica,AS
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2021 isybus