späť
1
2
<>
4

606425 Lučenec - Poltár - Kokava n.Rimavicou - Látky
Platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1021410281610626112
                   
              Xu    
              10    
  0   68  Látky  od............6:35............
  1   67  Látky,,Kočanda  |............6:36............
  2   66  Látky,,Chocholná  |............6:38............
  3   65  Látky,,Prašivá  |............6:40............
  5   64  Látky,Polianky  |............6:42............
  6   63  Látky,,Línia rázc.  |............6:44............
  8   62  Kokava n.Rimavicou,,Ujať  |............6:46............
  10   61  Kokava n.Rimavicou,,Ujať r.s.Ipeľ  |............6:48............
  10   60  Kokava n.Rimavicou,,Línia  |............6:49............
  12   59  Šoltýska,,rázc.  |...X ......6:51...Xu......
  15   58  Šoltýska  |...10......6:56...11......
0 18   57  Ďubákovo  |...5:30......7:03...7:00......
3 21   56  Šoltýska  |...5:34......7:09...7:04......
6 24   55  Šoltýska,,rázc.  |...5:38......7:12...7:08......
7 25   54  Kokava n.Rimavicou,,Močiar  |...5:40......7:14...7:10......
9 27   53  Kokava n.Rimavicou,,Kokavka  |...5:43......7:17...7:13......
11 29   52  Kokava n.Rimavicou,,Hrabiná  |...5:45......7:19...7:15......
12 30   51  Kokava n.Rimavicou,,papiereň  |...5:47...X7:20...7:17......
< <0  50  Utekáč,,Havrilovo  |...<...5:47<...<......
< <1  49  Utekáč,,Drahová  |...<...5:48<...<......
< <2  48  Utekáč,,Gizuľa  |...<...5:49<...<......
< <3  47  Utekáč,,Sálajka  |...<...5:50<...<......
< <4  46  Utekáč,,nám.  |...<...5:51<...<......
< <4  45  Utekáč,,žel.st.  |...<...5:52<...<......
< <5  44  Kokava n.Rimavicou,,stráž.dom  |...<...|<...<......
< <9  43  Kokava n.Rimavicou,,píla   |...<...5:59<...<......
< <9  42  Kokava n.Rimavicou,,Šťavica  v...<...6:00<...<......
         prX5:506+6:037:26...7:20XX
14032100041  Kokava n.Rimavicou,,nám.  -----------------------------
         od5:005:506:006:18.........7:308:30
151 111140  Kokava n.Rimavicou,,žel.st.  |5:015:526:016:19.........7:318:31
151 111139  Kokava n.Rimavicou,,Rovienka  |5:02...6:026:20.........7:328:32
162 122238  Kokava n.Rimavicou,,Bohaté  |5:03...6:03|.........7:338:33
162 122237  Kokava n.Rimavicou,,Kokavan  |5:04...6:046:22...X ...7:348:34
184 144436  Kokava n.Rimavicou,,Vlkovo  |5:06...6:056:24...10...7:368:36
217 177735  Zlatno  |5:12...6:126:30...6:40...7:428:43
2511 21111134  České Brezovo,,I.  |5:15...6:166:33...6:44...7:478:47
2612 22121233  České Brezovo  |5:16...6:186:35...6:45...7:488:48
<< <14<32  České Brezovo,Vaľkovo  |5:20...<<...6:48...<8:52
2612 22161231  České Brezovo  |5:23...||...6:51...|8:55
2915 25191530  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |5:25...6:216:38...6:55...7:518:59
<< <20<29  Poltár,Slaná Lehota  |5:28...<<...6:57...<9:01
2915 25211528  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |5:29...||...6:59...|9:02
3117 27231727  Poltár,,Ondrejovič  |5:31...6:236:40...7:01...7:539:04
3218 28241826  Poltár,,ZŠ  ||...6:256:41...7:03...7:559:05
3218 28241825  Poltár,,žel.st.  |5:35...6:306:45...7:05...8:019:10
 19 <25<24  Poltár,,skláreň  |5:37...... <.........8:03...
 < 28<1823  Poltár,,ZŠ  |<......6:48.........<...
 < 29<1922  Poltár,,ÚNZ  |<......6:50.........<...
 20 30262021  Poltár,Zelené,Jednota  |5:38......6:51.........8:05...
 21 31272120  Poltár,Zelené,žel.st.  |5:40......6:52.........8:06...
 23 33292319  Breznička,,OcÚ  |5:43......6:56.........8:10...
 27 37332718  Kalinovo,,I.  |5:46......7:01.........8:14...
 27 <<2717  Kalinovo  |<......<.........8:16...
 < 3733<16  Kalinovo,,Marxova ul.  |5:48......7:03.........<...
 < 3733<15  Kalinovo,,ul.SNP  |5:50......7:05.........<...
 < 4137<14  Kalinovo,,SKV  |5:53......7:08.........<...
 < 4238<13  Lučenec,,Hor.Slatinka  ||......7:10.........<...
 < 4541<12  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |5:57......7:13.........<...
 29 <<2911  Kalinovo,,močiar  |<......<.........8:19...
 30 <<3010  Veľká Ves  |<......<.........8:21...
 33 <<339  Tomášovce,,rázc.  |<......<.........8:25...
 36 <<36 8  Vidiná,,Jednota  |<......<.........8:28...
 36 <<367  Vidiná,,Nová Vidiná  |<......<.........8:29...
 37 <<37 6  Vidiná,,Obkladačky MHD|<......<.........8:30...
 38 <<385  Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ MHD|<......<.........8:31...
 39 <<39 4  Lučenec,,TESCO MHD|<......<.........8:32...
 39 <<393  Lučenec,,obchodné centrum Galéria MHD|<......<.........8:34...
 41 4743 41 2  Lučenec,,AS MHDv6:00......7:20.........8:38...
    46 1  Lučenec,,Adient Slovakia  pr6:06........................
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 20.12.2021 do 7.1.2022,4.2.2022, od 7.3.2022 do 11.3.2022, od 14.4.2022 do 19.4.2022, od 1.7.2022 do 2.9.2022, od 28.10.2022 do 31.10.2022
11 premáva od 20.12.2021 do 7.1.2022,4.2.2022, od 7.3.2022 do 11.3.2022, od 14.4.2022 do 19.4.2022, od 1.7.2022 do 2.9.2022, od 28.10.2022 do 31.10.2022
u spoj 2 pokračuje na linke číslo 606425 spojom číslo 6 do zastávky Lučenec,AS
u spoj 16 pokračuje na linke číslo 606425 spojom číslo 6 do zastávky Lučenec,AS
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2021 isybus