späť
1
2
<>
4

606425 Lučenec - Poltár - Kokava n.Rimavicou - Látky
Platí od 01.06.2020 do 12.12.2020.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1021410282161066112
                   
               Xu   
               10   
  0   67  Látky  od...............6:35.........
  1   66  Látky,Kočanda  |...............6:36.........
  2   65  Látky,Chocholná  |...............6:38.........
  3   64  Látky,Prašivá  |...............6:40.........
  5   63  Látky,Polianky  |...............6:42.........
  6   62  Látky,Línia rázc.  |...............6:44.........
  8   61  Kokava n.Rimavicou,Ujať  |...............6:46.........
  10   60  Kokava n.Rimavicou,Ujať r.s.Ipeľ  |...............6:48.........
  10   59  Kokava n.Rimavicou,Línia  |...............6:49.........
  12   58  Šoltýska,rázc.  |...X ......Xu6:51.........
  15   57  Šoltýska  |...10......116:56.........
0 18   56  Ďubákovo  |...5:30......6:407:03.........
3 21   55  Šoltýska  |...5:34......6:447:09.........
6 24   54  Šoltýska,rázc.  |...5:38......6:487:12.........
7 25   53  Kokava n.Rimavicou,Močiar  |...5:40......6:507:14.........
9 27   52  Kokava n.Rimavicou,Kokavka  |...5:43......6:537:17.........
11 29   51  Kokava n.Rimavicou,Hrabiná  |...5:45......6:557:19.........
12 30   50  Kokava n.Rimavicou,papiereň  |...5:47...X6:577:20.........
< <0  49  Utekáč,Havrilovo  |...<...5:47<<.........
< <1  48  Utekáč,Drahová  |...<...5:48<<.........
< <2  47  Utekáč,Gizuľa  |...<...5:49<<.........
< <3  46  Utekáč,Sálajka  |...<...5:50<<.........
< <4  45  Utekáč,nám.  |...<...5:51<<.........
< <4  44  Utekáč,žel.st.  |...<...5:52<<.........
< <5  43  Kokava n.Rimavicou,stráž.dom  |...<...|<<.........
< <9  42  Kokava n.Rimavicou,píla  |...<...5:59<<.........
< <9  41  Kokava n.Rimavicou,Šťavica  v...<...6:00<<.........
         prX5:506+6:037:007:26...XX
14032100040  Kokava n.Rimavicou,nám.  -----------------------------
         od5:005:506:006:18.........7:308:30
151 111139  Kokava n.Rimavicou,žel.st.  |5:015:526:016:19.........7:318:31
151 111138  Kokava n.Rimavicou,Rovienka  |5:02...6:026:20.........7:328:32
162 122237  Kokava n.Rimavicou,Bohaté  |5:03...6:03|.........7:338:33
162 122236  Kokava n.Rimavicou,Kokavan  |5:04...6:046:22......X 7:348:34
184 144435  Kokava n.Rimavicou,Vlkovo  |5:06...6:056:24......107:368:36
217 177734  Zlatno  |5:12...6:126:30......6:407:428:43
2511 21111133  České Brezovo,I.   |5:15...6:166:33......6:447:478:47
2612 22121232  České Brezovo  |5:16...6:186:35......6:457:488:48
<< <14<31  České Brezovo,Vaľkovo  |5:20...<<......6:48<8:52
2612 22161230  České Brezovo  |5:23...||......6:51|8:55
2915 25191529  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |5:25...6:216:38......6:557:518:59
<< <20<28  Poltár,Slaná Lehota  |5:28...<<......6:57<9:01
2915 25211527  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |5:29...||......6:59|9:02
3117 27231726  Poltár,Ondrejovič  |5:31...6:236:40......7:017:539:04
3218 28241825  Poltár,ZŠ  ||...6:256:41......7:037:559:05
3218 28241824  Poltár,žel.st.  |5:35...6:306:45......7:058:019:10
 19 <25<23  Poltár,skláreň  |5:37......<.........8:03...
 < 28 <1822  Poltár,ZŠ  |<......6:48.........<...
 < 29<1921  Poltár,ÚNZ  |<......6:50.........<...
 20 30262020  Poltár,Zelené,Jednota  |5:38......6:51.........8:05...
 21 31272119  Poltár,Zelené,žel.st.  |5:40......6:52.........8:06...
 23 33292318  Breznička,OcÚ  |5:43......6:56.........8:10...
 27 37332717  Kalinovo,I.  |5:46......7:01.........8:14...
 27 <<2716  Kalinovo  |<......<.........8:16...
 < 3733<15  Kalinovo,Marxova ul.  |5:48......7:03.........<...
 < 3733<14  Kalinovo,ul.SNP  |5:50......7:05.........<...
 < 4137<13  Kalinovo,SKV  |5:53......7:08.........<...
 < 4238<12  Lučenec,Hor.Slatinka  ||......7:10.........<...
 < 4541<11  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |5:58......7:13.........<...
 29 <<2910  Kalinovo,močiar  |<......<.........8:19...
 30 <<309  Veľká Ves  |<......<.........8:21...
 33 <<33 8  Tomášovce,rázc.  |<......<.........8:25...
 36 <<367  Vidiná,Jednota  |<......<.........8:28...
 36 <<36 6  Vidiná,Nová Vidiná  |<......<.........8:29...
 37 <<375  Vidiná,Obkladačky MHD|<......<.........8:30...
 38 <<38 4  Lučenec,Zvolenská cesta SOŠ MHD|<......<.........8:31...
 39 <<393  Lučenec,TESCO MHD|<......<.........8:32...
 39 <<39 2  Lučenec,obchodné centrum Galéria MHDv<......<.........8:34...
 41 4743411  Lučenec,AS MHDpr6:00......7:20.........8:38...
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10 nepremáva od 23.12.2019 do 7.1.2020,3.2.2020, od 24.2.2020 do 28.2.2020, od 16.3.2020 do 27.3.2020, od 9.4.2020 do 14.4.2020, od 1.7.2020 do 31.8.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020
11 premáva od 23.12.2019 do 7.1.2020,3.2.2020, od 24.2.2020 do 28.2.2020, od 16.3.2020 do 15.5.2020, od 1.7.2020 do 31.8.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020
u spoj 2 pokračuje na linke číslo 606425 spojom číslo 6 do zastávky Lučenec,AS
u spoj 16 pokračuje na linke číslo 606425 spojom číslo 6 do zastávky Lučenec,AS

(C) 2020 isybus