späť
1
2
3
<>

606425 Lučenec - Poltár - Kokava n.Rimavicou - Látky
Platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 301141224841812020
                   
                   
                   
  0   68  Látky  od...........................
  1   67  Látky,,Kočanda  |...........................
  2   66  Látky,,Chocholná  |...........................
  3   65  Látky,,Prašivá  |...........................
  5   64  Látky,Polianky  |...........................
  6   63  Látky,,Línia rázc.  |...........................
  8   62  Kokava n.Rimavicou,,Ujať  |...........................
  10   61  Kokava n.Rimavicou,,Ujať r.s.Ipeľ  |...........................
  10   60  Kokava n.Rimavicou,,Línia  |...........................
  12   59  Šoltýska,,rázc.  |...........................
  15   58  Šoltýska  |...............X.........
0 18   57  Ďubákovo  |...............15:40.........
3 21   56  Šoltýska  |...............15:47.........
6 24   55  Šoltýska,,rázc.  |...............15:51.........
7 25   54  Kokava n.Rimavicou,,Močiar  |...............15:52.........
9 27   53  Kokava n.Rimavicou,,Kokavka  |...............15:56.........
11 29   52  Kokava n.Rimavicou,,Hrabiná  |...............15:57.........
12 30   51  Kokava n.Rimavicou,,papiereň  |...............15:59...X...
< <0  50  Utekáč,,Havrilovo  |...............<...16:45...
< <1  49  Utekáč,,Drahová  |...............<...16:47...
< <2  48  Utekáč,,Gizuľa  |...............<...16:48...
< <3  47  Utekáč,,Sálajka  |X............<...16:49...
< <4  46  Utekáč,,nám.  |9:20............<...16:51...
< <4  45  Utekáč,,žel.st.  |9:22............<...16:52...
< <5  44  Kokava n.Rimavicou,,stráž.dom  ||............<...16:53...
< <9  43  Kokava n.Rimavicou,,píla  |9:29............<...16:57...
< <9  42  Kokava n.Rimavicou,,Šťavica  v|...Xu......<...16:58...
         pr9:31XBX...16:02...17:00...
14032100041  Kokava n.Rimavicou,,nám.  -----------------------------
         od9:3510:4013:4113:50...16:02.........
151 111140  Kokava n.Rimavicou,,žel.st.  |9:3610:4113:42|...16:03.........
151 111139  Kokava n.Rimavicou,,Rovienka  |9:3710:4213:4313:54...16:05.........
162 122238  Kokava n.Rimavicou,,Bohaté  ||10:4313:44|...16:06.........
162 122237  Kokava n.Rimavicou,,Kokavan  |9:3810:4413:4513:55...16:07.........
184 144436  Kokava n.Rimavicou,,Vlkovo  |9:4110:4613:4613:58...16:09.........
217 177735  Zlatno  |9:4610:5113:5314:03...16:15.........
2511 21111134  České Brezovo,,I.  |9:5210:5413:5714:08...|.........
2612 22121233  České Brezovo  |9:5310:5613:5914:10...16:21.........
<< <14<32  České Brezovo,Vaľkovo  |<<<<...<.........
2612 22161231  České Brezovo  |||||...|.........
2915 25191530  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |9:5710:5814:0214:13...16:24.........
<< <20<29  Poltár,Slaná Lehota  |<<<<...<.........
2915 25211528  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |||||...|.........
3117 27231727  Poltár,,Ondrejovič  |10:0011:0114:04|...16:26.........
3218 28241826  Poltár,,ZŠ  |10:0211:0214:0614:18X16:27......X
3218 28241825  Poltár,,žel.st.  |10:0511:0514:1114:2015:1516:29......17:30
 19 <25<24  Poltár,,skláreň  |<<...14:22<......... <
 < 28<1823  Poltár,,ZŠ  |10:0711:07......15:17.........17:32
 < 29<1922  Poltár,,ÚNZ  |10:0811:09......15:18.........17:33
 20 30262021  Poltár,Zelené,Jednota  |10:0911:11......15:19.........17:34
 21 31272120  Poltár,Zelené,žel.st.  |10:1011:13......15:20...X...17:35
 23 33292319  Breznička,,OcÚ  |10:1311:16......15:23...16:05...17:38
 27 37332718  Kalinovo,,I.  |10:1811:20......15:28...16:10...17:43
 27 <<2717  Kalinovo  |<11:22......<...<...<
 < 3733<16  Kalinovo,,Marxova ul.  |10:20<......15:30...16:12...17:45
 < 3733<15  Kalinovo,,ul.SNP  |10:22<......15:32...16:14...17:47
 < 4137<14  Kalinovo,,SKV  |10:27<......15:37...16:19...17:52
 < 4238<13  Lučenec,,Hor.Slatinka  |10:29<......15:39...16:21...17:54
 < 4541<12  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |10:32<......15:42...16:24...17:57
 29 <<2911  Kalinovo,,močiar  |<11:24......<...<...<
 30 <<3010  Veľká Ves  |<11:26......<...<...<
 33 <<339  Tomášovce,,rázc.  |<11:30......<...<...<
 36 <<36 8  Vidiná,,Jednota  |<11:32......<...<...<
 36 <<367  Vidiná,,Nová Vidiná  |<11:33......<...<...<
 37 <<37 6  Vidiná,,Obkladačky MHD|<11:34......<...<...<
 38 <<385  Lučenec,,Zvolenská cesta SOŠ MHD|<11:35......<...<...<
 39 <<39 4  Lučenec,,TESCO MHD|<11:36......<...<...<
 39 <<393  Lučenec,,obchodné centrum Galéria MHD|<11:38......<...<...<
 41 474341 2  Lučenec,,AS MHDv10:3511:42......15:45...16:27...18:00
    46 1  Lučenec,,Adient Slovakia  pr...........................
X premáva v pracovné dni
u spoj 12 pokračuje na linke číslo 606404 spojom číslo 18 do zastávky Cinobaňa,Katarínska Huta,žel.z.
Bspoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
Vozidlo s bezbarierovým prístupom je zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo

(C) 2021 isybus