späť
1
2
3
<>

606425 Lučenec - Poltár - Kokava n.Rimavicou - Látky
Platí od 01.06.2020 do 12.12.2020.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 301141224841812020
                   
                   
                   
  0   67  Látky  od...........................
  1   66  Látky,Kočanda  |...........................
  2   65  Látky,Chocholná  |...........................
  3   64  Látky,Prašivá  |...........................
   5   63  Látky,Polianky  |...........................
  6   62  Látky,Línia rázc.  |...........................
  8   61  Kokava n.Rimavicou,Ujať  |...........................
  10   60  Kokava n.Rimavicou,Ujať r.s.Ipeľ  |...........................
  10   59  Kokava n.Rimavicou,Línia  |...........................
  12   58  Šoltýska,rázc.  |...........................
  15   57  Šoltýska  |...............X.........
0 18   56  Ďubákovo  |...............15:40.........
3 21   55  Šoltýska  |...............15:47.........
6 24   54  Šoltýska,rázc.  |...............15:51.........
7 25   53  Kokava n.Rimavicou,Močiar  |......... ......15:52.........
9 27   52  Kokava n.Rimavicou,Kokavka  |...............15:56.........
11 29   51  Kokava n.Rimavicou,Hrabiná  |...............15:57.........
12 30   50  Kokava n.Rimavicou,papiereň  |...............15:59...X...
< <0  49  Utekáč,Havrilovo  |...............<...16:45...
< <1  48  Utekáč,Drahová  |...............<...16:47...
< <2  47  Utekáč,Gizuľa  |...............<...16:48...
< <3  46  Utekáč,Sálajka  |X............<...16:49...
< <4  45  Utekáč,nám.  |9:20............<...16:51...
< <4  44  Utekáč,žel.st.  |9:22............<...16:52...
< <5  43  Kokava n.Rimavicou,stráž.dom  ||............<...16:53...
< <9  42  Kokava n.Rimavicou,píla   |9:29............<...16:57...
< <9  41  Kokava n.Rimavicou,Šťavica  v|............<...16:58...
         pr9:31XXuX...16:02...17:00...
14032100040  Kokava n.Rimavicou,nám.  -----------------------------
         od9:3510:4013:4113:50...16:02.........
151 111139  Kokava n.Rimavicou,žel.st.  |9:3610:4113:42|...16:03.........
151 111138  Kokava n.Rimavicou,Rovienka  |9:3710:4213:4313:54...16:05.........
162 122237  Kokava n.Rimavicou,Bohaté  ||10:4313:44|...16:06.........
162 122236  Kokava n.Rimavicou,Kokavan  |9:3810:4413:4513:55...16:07.........
184 144435  Kokava n.Rimavicou,Vlkovo  |9:4110:4613:4613:58...16:09.........
217 177734  Zlatno  |9:4610:5113:5314:03...16:15.........
2511 21111133  České Brezovo,I.  |9:5210:5413:5714:08...|.........
2612 22121232  České Brezovo  |9:5310:5613:5914:10...16:21.........
<< <14<31  České Brezovo,Vaľkovo  |<<<<...<.........
2612 22161230  České Brezovo  |||||...|.........
2915 25191529  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |9:5710:5814:0214:13...16:24.........
<< <20<28  Poltár,Slaná Lehota  |<<<<...<.........
2915 25211527  Poltár,Slaná Lehota,rázc.  |||||...|.........
3117 27231726  Poltár,Ondrejovič  |10:0011:0114:04|...16:26.........
3218 28241825  Poltár,ZŠ  |10:0211:0214:0614:18X16:27......X
3218 28241824  Poltár,žel.st.  |10:0511:0514:1114:2015:1516:29......17:30
 19 <25<23  Poltár,skláreň  |<<...14:22<.........<
 < 28<1822  Poltár,ZŠ  |10:0711:07......15:17.........17:32
 < 29<1921  Poltár,ÚNZ  |10:0811:09......15:18.........17:33
 20 30262020  Poltár,Zelené,Jednota  |10:0911:11......15:19.........17:34
 21 31272119  Poltár,Zelené,žel.st.  |10:1011:13......15:20...X...17:35
 23 33292318  Breznička,OcÚ  |10:1311:16......15:23...16:05...17:38
 27 37332717  Kalinovo,I.  |10:1811:20......15:28...16:10...17:43
 27 <<2716  Kalinovo  |<11:22......<...<...<
 < 3733<15  Kalinovo,Marxova ul.  |10:20<......15:30...16:12...17:45
 < 3733<14  Kalinovo,ul.SNP  |10:22<......15:32...16:14...17:47
 < 4137<13  Kalinovo,SKV  |10:27<......15:37...16:19...17:52
 < 4238<12  Lučenec,Hor.Slatinka  |10:29<......15:39...16:21...17:54
 < 45 41<11  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |10:32<......15:42...16:24...17:57
 29 <<2910  Kalinovo,močiar  |<11:24......<...<...<
 30 <<309  Veľká Ves  |<11:26......<...<...<
 33 <<33 8  Tomášovce,rázc.  |<11:30......<...<...<
 36 <<367  Vidiná,Jednota  |<11:32......<...<...<
 36 <<36 6  Vidiná,Nová Vidiná  |<11:33......<...<...<
 37 <<375  Vidiná,Obkladačky MHD|<11:34......<...<...<
 38 <<38 4  Lučenec,Zvolenská cesta SOŠ MHD|<11:35......<...<...<
 39 <<393  Lučenec,TESCO MHD|<11:36......<...<...<
 39 <<39 2  Lučenec,obchodné centrum Galéria MHDv<11:38......<...<...<
 41 4743411  Lučenec,AS MHDpr10:3511:42......15:45...16:27...18:00
X premáva v pracovné dni
u spoj 12 pokračuje na linke číslo 606404 spojom číslo 18 do zastávky Cinobaňa,Katarínska Huta,žel.z.

(C) 2020 isybus