späť
1
2
3
<>

606427 Lučenec - Poltár - Poltár,žel.st. - Rovňany - Krná
Platí od 01.06.2020 do 12.12.2020.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 36222262814
                
          XX XX 
 0000033  Krná  od12:2513:556+15:1016:10...
04444432  Hradište  |12:3314:0315:0015:1716:16...
15555531  Hradište,rázc.  |12:3514:0515:0115:1816:18Xu
37777730  Uhorské,OcÚ  |12:3814:0815:0315:2116:2119:20
37777729  Uhorské,I.  |12:3914:1015:0415:2216:2219:21
6101010101028  Rovňany,Jednota  |12:4214:1415:0715:2716:2619:24
<1414<<1427  Poltár,Zelené,žel.st.  |12:48<<.........
1115<15151526  Poltár,Zelené,Jednota  |12:5014:2215:13.........
12<<16<1625  Poltár,ÚNZ  |12:51<15:14.........
13<<17<1724  Poltár,ZŠ  |12:53<15:16.........
<16<<<<23  Poltár,skláreň  |<<<.........
1317<17<1722  Poltár,žel.st.  |12:55<15:17.........
< < 16 21  Poltár,skláreň  |...14:25<.........
13 <   20  Poltár,ZŠ  |......15:18.........
14 <   19  Poltár,ÚNZ  |......15:20.........
15 <   18  Poltár,Zelené,Jednota  |......15:21.........
16 14   17  Poltár,Zelené,žel.st.  |......15:22.........
18 16   16  Breznička,OcÚ  |......15:24.........
22 20   15  Kalinovo,I.  |......15:28.........
22 20   14  Kalinovo  |......15:30.........
< <   13  Kalinovo,Marxova ul.  |......<.........
< <   12  Kalinovo,SKV  |......<.........
< <   11  Lučenec,Opatová,OD VILLAGGIO  |......<.........
24 22   10  Kalinovo,močiar  |......15:33.........
25 23   9  Veľká Ves  |......15:34.........
28 26    8  Tomášovce,rázc.  |......15:37.........
31 29   7  Vidiná,Jednota  |......15:41.........
31 29    6  Vidiná,Nová Vidiná  |......15:42.........
32 30   5  Vidiná,Obkladačky MHD|......15:43.........
33 31    4  Lučenec,Zvolenská cesta SOŠ MHD|......15:44.........
34 32   3  Lučenec,TESCO MHD|......15:46.........
34 32    2  Lučenec,obchodné centrum Galéria MHDv......15:48.........
36 34   1  Lučenec,AS MHDpr......15:50.........
X premáva v pracovné dni
6 premáva v sobotu
+ premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
u spoj 14 pokračuje na linke číslo 606404 spojom číslo 131 do zastávky Málinec,RD

(C) 2020 isybus