späť

609702 Rimavská Sobota - Zvolen - Bratislava - Praha - Plzeň
Platí od 02.02.2021 do 01.02.2026.
Prepravu zabezpečuje : Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť, Lučenec, Mikušovská cesta 17, tel.0650 958 958
1Km Zastávky 2
       
®      ®
79     79
18:1501od  Rimavská Sobota,,AS pr5:30
18:4532 2|  Lučenec,,AS  ^4:56
19:18673|  Detva,,aut.st. |4:22
19:4591 4|  Zvolen,,AS |4:00
20:051155|  Žiar n.Hronom,,aut.st. |3:38
21:30202 6|  Nitra,,AS |2:20
22:102497v  Trnava,,AS |1:40
22:50  pr od1:00
---300 8--  Bratislava,,AS -----
23:00  od pr1:00
23:553669|  Brodské,,št.hr.CLO CLO ^0:00
0:0536610|  Břeclav,,CLO D2 CLO |23:55
1:0543211v  Brno,,ÚAN Zvonařka |23:00
4:10  pr od20:10
---64212--  Praha,,ÚAN Florenc -----
4:25  od pr20:00
5:5574313pr  Plzeň,,CAN od18:30
79 nepremáva od 12.12.2021 do 10.12.2022
Na linke platí osobitný cenník cestovného a dovozného.
Cestujúci do dovŕšenia 26 roku veku, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcovia sa prepravujú za zľavnené cestovné, zľavnené cestovné sa pre cestujúcich starších ako 65 rokov neuplatňuje.Ostatní cestujúci sa prepravujú za obyčajné cestovné, pokiaľ v tarife dopravcu nie je uvedené inak.Príručná batožina sa prepravuje bezplatne, za každú ďalšiu sa počíta dovozné.Batožinu určenú k preprave mimo priestoru pre cestujúcich, ktorá presahuje hodnotu 333 EUR (8301 Kč) sú povinní majitelia nahlásiť vodičovi. Na linke je vylúčená preprava zvierat
Vnútroštátna preprava povolená.
&miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť v miestenkových kanceláriách AMS: na spoje 1,2
AMSautomatizovaný miestenkový systém vo vybraných mestách

(C) 2021 isybus