SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Minister dopravy navštívil SAD Lučenec

Dňa 26. 9. 2011 v rámci pracovnej cesty navštívil minister dopravy a spojov SR Ján Fígeľ Lučenec, kde sa okrem iného stretol aj s predstavenstvom spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.. Minister sa zaujímal o modernizáciu vozového parku. Bolo konštatované, že spoločnosť v rámci programu zvýšenia bezpečnosti a kvality poskytovaných služieb v oblasti verejnej pravidelnej autobusovej dopravy od privatizácie v roku 2006 zakúpila 116 nových autobusov a do konca roka 2011 uvedie do prevádzky ďalších 26 nových autobusov, čo spolu predstavuje 65 %-tnú obnovu vozového parku.

Minister taktiež navštívil novú autobusovú stanicu Lučenec, ktorá bola budovaná so zámerom zvýšiť bezpečnosť, rozsah a kvalitu poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť v rámci vlastného projektu spoločnosti „Živá a bezpečná autobusová stanica“. Ministra zvlášť zaujal elektronický informačný systém, na ktorom sú v reálnom čase zobrazované informácie o predpokladanom čase príchodu jednotlivých autobusových spojov v závislosti od ich skutočnej polohy podľa GPS. Minister vyjadril spokojnosť nad úrovňou a komplexnosťou poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti v rámci autobusovej stanice.

FOTOREPORTÁŽ
FOTOREPORTÁŽ
FOTOREPORTÁŽ
FOTOREPORTÁŽ
FOTOREPORTÁŽ
FOTOREPORTÁŽ
FOTOREPORTÁŽ
FOTOREPORTÁŽ