SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Celoštátna zmena cestovných poriadkov

Od 11.12.2016 t.j. od nedele je účinná zmena cestovných poriadkov v prímestskej doprave, mestskej hromadnej doprave a v medzinárodnej doprave. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke, a tým predišli možným nepríjemnostiam.

Zmeny boli zrealizované na základe podnetov, žiadostí a racionalizácie dopravného procesu. K úpravám došlo vo všetkých dopravných spoločnostiach.

Prehľad zmien v prímestskej autobusovej doprave:

608400 * úprava jazdných dôb
  14 zrušiť zachádzku v T.č. 21
608402 2 úprava jazdnej doby
608403 12 vybrať zachadzka Revúcka Lehota, Jednota
608404 30 úprava jazdnej doby
  33 posun spoja o -5min. úprava jazdnej doby
  47, 42 zrušiť
  45 viesť do Revúca,AS
  31, 32 zapracvaná zastávka Revúca, nem.
608406 61 posun spoja o +25 min.
  62 posun spoja o +26 min. + úprava
  63 posun spoja o +28 min.
608410 1 úprava jazdnej doby
608412 7 úprava jazdnej doby
608414 26 posun spoja o -8 min. + úprava
608481 * úprava jazdných dôb
608483 9 vybrať zachadzka Tornaľa, želst.
608484 * úprava jazdných dôb
608485 * úprava jazdných dôb
608487 32 úprava jazdných dôb
  23 zachádzka do Číž, kúpele
608489 23 posun spoja o +5 min. +úprava
609401 * úprava zstávok
609404 * úprava jazdnej doby, zastávok
609408 * zapracované zastávky
609409 * úprava jazdných dôb
  46 posun spoja o -15 min. + úprava
  22 posun spoja o +5 min. +úprava
609411 1 zrušiť
  4 viesť po Číž
  7 posun spoja + 10min. + úprava
  6 úprava jazdnej doby
609412 5 viesť z Čížu
  9, 25 posun spoja o +10 min.
  17, 20 úprava jazdnej doby
  44 posun spoja o +5 min. +úprava
  4 posun spoja o + 20 min.
  1 vratný spoj posun o +10 min.
609413 11 posun spoja o +5 min. +úprava
  32 vedený z Jesenského
  30 vedený do Jesenského
  130 vytvorený zo spoja 30
  49 zmena znamienka 1,2,3,4
  149 vytvorený zo spoja 49 zach. Jesenské
  10 zrušený /zmena znamienka u spoja 8/
  8 zmena znamienka X
  48 úprava spoja / zo spoja 10/
609415 * úprava zastávok
  27 posun spoja -5 min. + úprava
  28 posun spoja -2 min. + úprava
609416 * úprava zastávok
609417 8 zmena znamienka
  38 zmena znamienka na x10 - Dubno
  138 zo spoja 38 + Gemerček, -Dubno
  17 úprava spoja
609418 * úprava zastávok
609420 17 vedený po Sušany
  106 vratný spoj ku spoju 17
  101, 102 zrušiť
609423 15,16 zapracovaná zastávka Pondelok
  19 posun spoja o +15 min. + úprava
  * úprava jazdných dôb
609424 14 zmena znam. Na X / 6,+riešený na linke609440
  15 prenos spoja na linku 609440
609425 * úprava zastávok
609440 103 spoj z linky 609424/15 vedený po Rimava
  128 spoj z linky 609424/14 vedený z Rimava
  37 zmena znamienka /súvis so spojom 137/
  137 zrušiť
  52 presun z linky 609445 vedený po R.S.,AS
  57 nový spoj / presun z linky 609445/28/
  49 vedený spoj po Hnúšťa,AS
609441 13 posun spoja o +15 min.+ úprava j.doby
609444 2 viesť po Hnúštu
609445 50 zmena znamienka na X
  23,28, 128 zrušiť /presun na linku 609440/
609446 1 posun spoja o +5 min. +úprava
  * úprava jazdných dôb
606401 20, 23, 16, 15, 3, 6, 31, 8, 37, 4, 2,28 úprava jazdnej doby
  4, 6, 10, 14, 8, 16, 20, 24, 26, 28, 36, 42, 50, 46 zastávka Tomášovce,autocamp.Halier len na výstup
606402 16 úprava jazdnej doby
606403 17, 2, 9 úprava jazdnej doby
  114 úprava jazdnej doby, zrušená zachádzka do Uderinej
  10, 106, 124, 14, 30, 18, 20, 134, 142, 32, 24 zastávka Tomášovce,autocamp.Halier len na výstup
606405 10 úprava jazdnej doby, zapracovaná zachádzka do Uderinej
  2, 6, 8, 14, 12, 18, 4, 22, 24, 26, 28, 32, 30 zastávka Tomášovce,autocamp.Halier len na výstup
  29 úprava jazdnej doby
606407 62 úprava jazdnej doby
606409 14 úprava jazdnej doby
606410 19,8 úprava jazdnej doby
  40 posun spoja o – 5 minút
  107, 109, 37, 117, 121, 19, 101, 108, 110, 112, 36, 4, 40, 38, 124, 132 zapracovanie zastávky Šíd
606411 102, 112, 1, 2, 5, 6, 8, 17, 15, 18, 27, 32 úprava jazdnej doby
606412 102, 5 úprava jazdnej doby
606415 107, 108 úprava jazdnej doby
606417 14, 9 úprava jazdnej doby
606420 6, 3, 104, 5, 14, 24, 22, 15 úprava jazdnej doby
606425 27 úprava jazdnej doby
  9 + 5 minút
606427 25 -5minút
606428 7, 12, 11 úprava jazdnej doby
607401 6 úprava jazdnej doby

 

Prehľad zmien v diaľkovej a medzinárodnej autobusovej doprave:

608503 9, 2 zapracovanie zastávky Staré Hory,Horný Jelenec
606506 2 posun spoja o – 85 minút, odchod zo Žiliny 14:00
  1, 2 premáva počas prac.dní