SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná od 16. do 22. septembra.

Celoeurópska kampaň má povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility a vyzývali svojich obyvateľov používať na svoju prepravu tzv. multimodálnu dopravu - teda peši, na bicykli alebo hromadnú dopravu, ktoré sú alternatívou k preprave osobnými motorovými vozidlami.

Hlavným cieľom tohto projektu je upriamiť pozornosť verejnosti na výhody cestovania verejnou hromadnou dopravou, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu.

Do kampane sa počas Európskeho týždňa mobility zapája aj mesto Lučenec, v ktorom Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu. 22. september 2017 je vyhlásený za "Deň bez áut", počas ktorého si verejnosť môže vyskúšať cestovanie autobusmi mestskej autobusovej dopravy zdarma.

V rámci sprievodného programu si môžu všetci prítomní prezrieť aj naše autobusy, prostredníctvom ktorých je a v minulosti bola realizovaná verejná hromadná doprava. K dispozícií budú dva autobusy. Okrem iného máme pripravené pre našich najmenších návštevníkov aj malé pozornosti.

Sme radi, že aj naša spoločnosť môže prispieť k spríjemneniu tohto dňa.

Plagát Akcie
Plagát Akcie