SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
OZNAM CESTUJÚCIM

Od 04.03.2018 t.j. od nedele dochádza na základe rozhodnutia Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja k úprave cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke, a tým predišli možným nepríjemnostiam.

 

LinkaSpojZmena
608402 3 posun spoja o +5 min.
608403 23 zapracovanie zastávky Rákošská Baňa, r.
  2 zachádzka na Sirk, Červeňany,rázc.
608404 vložiť zastávku Revúca, Tesco
608413 2 vybrať zach. Hrlica, obec
608421 12 posun spoja o +50 min.
  5 posun spoja o +3 min.
  18 posun spoja o +5 min.
  7 úprava j.doby
  107,108 nové spoje
608481 6 viesť po Tornaľa, ZŠ a SAD
  11,26 posun spojov o + 10 min.
608482 3 vybrať zastávku Tornaľa, OZ
  15, 20 posun spoja o + 5 min.
608484 9,12,18,15 posun spoja o + 5 min. + úpr.j.doby
608486 14 posun spoja o +5 min. na 13.10
608487 1 posun spoja o - 5 min.
  26,21 posun spoja o + 5 min.
  28 úprava j.doby
609404 17 posun spoja o +5 min. 06.50
609406 128 viesť po U.Panica,Semsúrov
609408 21,2 posun spoja o +5 min.
609409 6 úprava j.doby
  3 posun spoja o -5min.
  7 vybrať zachádzku Rakytník
  46 upraviť jazdnú dobu
  35 vybrať zachádzku Tomášovce
609412 48 zastávka Žíp,r. + úprava j.doby
  6,40,35 úprava j.doby
  4 posun spoja o -5 min. na 4.35
  25 zapracovanie zastávky Rimavská Seč,ž.st.
  30 vieť po RS AS
  37 viesť z RS AS
  44 skrátiť po Bátka r. R.Seč
  27 posu spoja na 19.45
  38 posun spoja o +5 min. + úprava j.doby
609413 38 posun spoja o -15 min. na 14.05
  27 posun spoja o -5 min. na 5.35 + úprava
  8 posun spoja o -5 min.
609415 13,18 úprava j.doby
  4 posun spoja o +5 min. na 10.20 + úprava
609416 5 viesť cez zastávku R.Sobota, Šrobárová
  33,9 zapracovať zachádzku Čierny Potok
609417 25 zmena znamienka na X10
  125 vytvorený zo spoja 25 zach. Hodejovec
609420 31 upraviť jazdnú dobu príchod 6.39
  5,11,25 zastávka Rimavská Sobota, Šrobárová
609422 3,5,7,15 zastávka Rimavská Sobota, Šrobárová
  vložiť zastávku Hnúšťa, Likier,STS, R.Šrobár.
609423 4 zmena znamienka na X10
  104 nový spoj zo spoja 4 v X11
609424 7 zmena znamienka na X
  107 nový spoj zo spoja č.7 so zn. 6
  3,14 zmena znamienka na X10
  5 nový spoj zo spoja 3 v X11
  6 nový spoj zo spoja 14 v X11
609440 1 zo spoja 7 z linky 609424 v +
  101 nový spoj zo spoja 7 linky 609424 +
  56 posun spoja o - 65 min. na 6.15
  15 úprava j.doby
  40 posun spoja o +5 min. + úprava j.doby
  61,58 nový spoj so zn. X11
609441 2 posun spoja o -10 min. vložiť Hlica, obec
609443 3 vybrať zastávku Rim.Baňa Jednota
609444 23 úprava j.doby
609445 87 úprava j.doby
  9 posun spoja o +5 min. + úprava j.doby
606416 20 posun spoja o + 5 minút, odchod 18:35
606427 11 zapracovaná zast.PT,Zelené,žel.st, (11:24)prípoj od vlaku z Lučenca
606425 14 posun spoja o - 5 min., v zast.Kokava n.Rim.žel.st. Prípoj na vlak do Lučenca
  20 nový spoj Poltár,žel.st. (17:30) – Lučenec,AS (18:00)
  1 vedený od zastávky Kokava n.Rim., žel.st.
606404 2 úprava jazdnej doby
607401 zapracovaná zast.Utekáč,žel.st.
606402 15 nový spoj Lučenec,AS (16:45) – Poltár žel.st. (17:25)
606412 3 úprava jazdnej doby, posun spoja o – 2 minúty
  12 úprava jazdnej doby, v zastávke Fiľakovské Kľačany rázc., prípoj na linku 606411/103 do Fiľakova (7:18)