SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Politika GDPR - Kamery

 

Informácie pri spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

 

Prevádzkovateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Telefón: 047/4323772, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Telefón: 0910870330, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Účel získavania osobných údajov: ochrana zdravia a majetku

Právny základ získavania osobných údajov: článok 6 ods.1 písm.f) GDPR – oprávnený záujem

Príjemcovia osobných údajov: orgány činné v trestnom konaní

Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní odo dňa získania
Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

 

Práva dotknutých osôb na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov:

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - „ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka “
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
- právo na opravu a vymazanie získaných osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania získaných osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Viac o svojich právach v zmysle GDPR si prečítate tu .

 

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., je prevádzkovateľom kamerového systému, ktorý sníma vonkajšie aj vnútorné priestory autobusových staníc a nástupíšť v Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Fiľakove. Taktiež sú snímané priestory areálu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. v mieste jej sídla.