SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Politika GDPR - Stažnosti

 

Informácie pri spracúvaní osobných údajov v prípadoch podania sťažností

 

Prevádzkovateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Telefón: 047/4323772, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Telefón: 0910870330, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Účel získavania osobných údajov: vybavenie podaných sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Právny základ získavania osobných údajov: článok 6 ods.1 písm.c) GDPR – zákon č. 9/2010 Z.z.

Príjemcovia osobných údajov: orgány kontroly, Slovenská obchodná inšpekcia

Doba uchovávania osobných údajov: v lehote vybavenia sťažnosti a 3 roky na archiváciu
Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Práva dotknutých osôb na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov:

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
- právo na opravu a vymazanie získaných osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania získaných osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Viac o svojich právach v zmysle GDPR si prečítate tu .