SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Oznam

Od 16.09.2018 t.j. od nedele dochádza na základe rozhodnutia Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja k úprave cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke, a tým predišli možným nepríjemnostiam.

 

Linka Zmena
606416 Spoj č.5 premáva v sobotu, posun o – 5 minút, cez prac.dni spoj č.17 bez zmeny
606428 Spoj č.17 premáva do zastávky B.Bystrica,Rooseveltová nem., spoj č.24 premáva od zastávky B.Bystrica Rooseveltová nem., na uvedených spojoch sú zapracované zastávky, Zvolen,Západ,obchvat, B.Bystrica,Štádlerovo nábr., B.Bystrica, Tajovského školy
608445 Na spoji č.17 zapracovaná zastávka Brzotín, žel.st.Rožňava, prípoj na rýchlik R813 Gemeran do Košíc
608421 Na spoji č.7 posun spoja o – 2 minúty, úprava jazdnej doby na celom spoji, spoj č.18 posunutý o – 5 minút, na spoji je zapracovaná zastávka Muráň,nám.
608406 Na spoji č.3 zapracovaná zastávka Revúca,Komenského ul.ZŠ
608414 Na spoji č.39 posun spoja od zastávky Jelšava,nám.,o + 5 minút
609404 Posun spoja č.6 o – 10 minút, úprava jazdnej doby
609406 Posun spojov č.19 a 10 o -5 minút, zrušená zachádzka do Hostišoviec, prípoj na linku 609704 do Bratislavy
609411 Posun spoja č.6 o + 45 minút
609412 Na spojoch č.1,48,19 a 9 úprava jazdnej doby, na spoji č.25 zapracovaná zastávka R.Seč, ZŠ,rázc., posun spoja č.31 o -55 minút, posun spoja č.131 o -35 minút, posun spoja č.12 o +20 minút, posun spoja č.8 o + 45 minút, spoj č.5 vedený od zast.Lenártovce rázc., posun spoja o +45 minút
609413 Posun spoja č.43 o + 20 minút, na spojoch č.56,156,64 úprava jazdnej doby, spoj č.11 vedený od zastávky Jesenské zast., spoj č.32 vedený od zast.R.Jánovce,Jánošíky, nový spoj č.5 vedený z R.Soboty do R.Janoviec,Jánošíky
609415 Na spojoch č.2 a 28 úprava jazdnej doby
609416 Posun spoja č.25 o – 30 minút, posun spoja č.22 o – 30 minút, úprava jazdnej doby , posun spoja č.29 a 26 o + 5 minút, úprava jazdných dôb
609417 Na spojoch č.15,22,3216,20 a 9 úprava jazdných dôb, na spojoch 7a11 zapracovaná zachádzka do Hodejoviec
609440 Posun spojov č.1,101 a 111 o – 15 minút, posun spoja č.58 o – 5 minút
606424 Spoje č.5 a 14 zrušené
609418 Nový spoj č.19 z R.Soboty do N.Honov rázc., nový spoj č.27 z D.Zahorian do Fiľakova, nový spoj č.32 z Fiľakova do D.Zahorian
609419 Spoj č.30 vedený po R.Sobotu, spoj č.8 zrušený
609424 Posun spoja č.6 o – 5 minút, úprava jazdnej doby
609425 Posun spoja č.2 o + 10 minút, úprava jazdnej doby
606440 Spoj č.1 zrušený