SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Európsky týždeň mobility

Mesto Lučenec, Mesto Rimavská Sobota a Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Lučenec, a.s. pre cestujúcich pripravili týždeň bezplatného cestovania. V termíne od 16.09.-22.09.2018 sa v MHD v Lučenci a v Rimavskej Sobote odveziete zadarmo. Za zľavnené cestovné sa odveziete aj na všetkých prímestských linkách. V piatok 21.09.2018 bude na Námestí Republiky v Lučenci pripravená sprievodná akcia, kde si môžete okrem iného „na živo“ prezrieť a porovnať autobusy z nášho vozového parku.

Európsky týždeň mobility (ETM) (16. – 22. september), bude v tomto roku v znamení hesla KOMBINUJ A CHOĎ! Komisárka Európskej únie pre dopravu Violeta Bulc označila rok 2018 za „Rok multimodality" a preto je aj cieľom aktuálnej kampane podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy tak, aby sa nimi bolo možné dostať do rôznych mestských oblastí. Máme k dispozícii rôzne možnosti mobility, a to nemotorizované alebo motorizované spôsoby dopravy, ktoré môžu byť zdieľané, verejné alebo individuálne, tradičné alebo nové. Medzi ne patrí pešia a cyklistická doprava, verejná doprava (napr. autobusy, električky, metro a vlaky) a mnoho ďalších variantov, ako je zdieľanie bicyklov, taxíky, vopred rezervované lístky na kyvadlovú dopravu. To má prínosy nielen pre cestujúcich: zníženie nákladov, zvýšenie rýchlosti, flexibility, komfortu a spoľahlivosti atď, ale aj pre spoločnosť: zníženie znečistenia a preťaženia, zlepšenie kvality života a zdravia... Európska komisia pritom definuje „multimodalitu" ako „používanie rôznych druhov dopravy na tej istej ceste pre tovar aj pre cestujúcich a kľúčovým faktorom pri jej podpore je rastúci trend digitalizácie v mestskej mobilite. Počas workshopu po vyhlásení národnej kampane ETM 2018 ju v Bratislave osobne predstavil aj jej celoeurópsky koordinátor Jerome Simpson.

ETM umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. V roku 2017 bol EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY doposiaľ najúspešnejší, vďaka zapojeniu vyše 2500 obcí a miest. Prekonáme spoločne v roku 2018 toto číslo?

Plagáty k akcii
Plagáty k akcii
Plagáty k akcii
Plagáty k akcii