SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Slovenská autobusová doprava Lučenec víta rozhodnutie BBSK udeliť licencie na autobusové linky

Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť (ďalej len SAD LC) dňa 18.12.2018 obdržala rozhodnutia, ktorými Banskobystrický samosprávny kraj udelil dopravné licencie na autobusové linky vnútroštátnej pravidelnej prímestskej dopravy v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Naša spoločnosť víta, že týmto vedenie kraja zavŕšilo vytvorenie všetkých zákonných podmienok pre vykonávanie dopravy v kraji spoločnosťou SAD LC aj v novom roku, od 1. januára 2019.

Rozhodnutie banskobystrického župana prišlo po tom, čo Banskobystrický samosprávny kraj v septembri 2018 napadol Dodatok č. 9 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme, čím vyvolal neistotu v oblasti verejnej dopravy. SAD LC už vtedy verejne deklarovala, že je pripravená svoje povinnosti zmluvného partnera Banskobystrického samosprávneho kraja v plnom rozsahu plniť aj po 1. januári 2019.

Pripomíname, že Banskobystrický samosprávny kraj zároveň ešte pred udelením dopravných licencií verejne deklaroval, že za vykonávanie dopravy bude platiť v zmysle krajom spochybňovaných dodatkov.

Po dlhom období neistoty predseda BBSK Ing. Ján Lunter zabezpečil, že Banskobystrický samosprávny kraj nevychádza len z jednostranného postoja k platnosti predĺženia zmluvy a spornú vec chce riešiť súdnou cestou.

Zmenou postoja Banskobystrického samosprávneho kraja k existujúcemu právnemu stavu sa podľa nášho názoru predišlo ďalším škodám vo všetkých sférach. Preto verejne deklarujeme, že naša spoločnosť bude svoje povinnosti zmluvného partnera Banskobystrického samosprávneho kraja v plnom rozsahu plniť aj od 1. januára 2019. Rovnako je SAD LC pripravená spolupracovať v oblasti komplexného skvalitňovania poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti a pri tvorbe integrovaného dopravného systému v rámci BBSK. O tom, že máme záujem v napredovaní integrovanej dopravy v kraji svedčí aj skutočnosť, že do skvalitnenia dopravného procesu investujeme finančné prostriedky od roku 2009.

SAD LC zamestnáva 336 zamestnancov a spolu prevádzkuje 206 autobusov. Z toho prímestskú pravidelnú autobusovú dopravu prevádzkuje:
• 145 autobusov
• Priemerný vek autobusov je 5,73 roku
• Podiel klimatizovaných autobusov 89,2 %
• Podiel čiastočne nízkopodlažných (Low Entry) autobusov 18,24 %

Od roku 2009 spoločnosť do skvalitnenia dopravného procesu preinvestovala:
• V oblasti obnovy vozového parku 32 mil. €
• V oblasti výstavby a rekonštrukcie autobusových staníc 5 mil. € Spoločnosť

SAD LC vlastní komplexne zrekonštruované autobusové stanice v Lučenci, Rimavskej Sobote, Revúcej a vo Fiľakove. Vo výstavbe je autobusová stanica Tornaľa viď. web www.sadlc.sk sekcia Autobusové stanice.

 

Ing. Vojtěch Kupka v. r.              Miloš Kelemen v. r.
výkonný riaditeľ a                podpredseda predstavenstva a.s.
predseda predstavenstva

ListList