SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Používanie dopravnej karty

Používanie dopravnej karty je veľmi jednoduché. Pri nastúpení do autobusu oznámite vodičovi autobusu, že za prepravu bude platiť prostredníctvom dopravnej karty. Následne priložíte kartu na čítacie zariadenie, bez toho aby ste dopravnú kartu vyberali z plastového obalu.

Na linkách MHD Vám automaticky vodič podá cestovný lístok na aký máte dopravnú kartu nastavený. Pri kúpe ďalšieho cestovného lístka z Vašej dopravnej karty musíte vodičovi oznámiť, o aký cestovný lístok máte záujem. Pri zľavnenom cestovnom lístku musíte preukázať nárok na zľavu. Pri kúpe cestovného lístka do 30 minút ( pri prestupovaní ) platíte za cestovný lístok len 30 % ceny cestovného.

Na ostatných linkách prímestskej alebo diaľkovej dopravy, Vám vodič vystaví cestovný lístok o aký požiadate s preukázaním nároku na zľavu na platnej dopravnej karte.

Pri strate alebo odcudzeniu si môžete nechať dopravnú kartu zablokovať v informačných kanceláriách. Nevyčerpaný zostatok môžete previesť na novú dopravnú kartu.

Záručná doba na funkčnosť karty je 24 mesiacov.

 

Pokyny pre užívateľov dopravných kariet

 

• Kartu noste v ochrannom obale

• Kartu nenoste v obale s ďalšími kartami podobného typu (platobné karty)

• Kartu žiadnym spôsobom neohýbajte

• Neupravujte kartu povrchovo ani rozmerovo

• Nevystavujte kartu teplotám vyšším ako 50 ºC

• Nevystavujte kartu účinkom magnetického poľa

• V prípade reklamácie dopravnú kartu treba priniesť do informačnej kancelárie, kde sa vypíše doklad o reklamácii. Majiteľ karty dostane potvrdenie o reklamácii. Reklamácia bude vybavená do 30 dní.

• V prípade straty majiteľ dopravnej karty oznámi stratu v informačnej kancelárii. Zamestnanec je povinný okamžite zablokovať kartu, po preukázaní totožnosti majiteľa karty. Zostatok sa prevedie na novú kartu do 10 dní.