SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Oznam - zmena cestovných poriadkov

 

Od 15.12.2019 t.j. od nedele dochádza k celoštátnej  zmene cestovných

poriadkov. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či
nenastala úprava na ich linke a tým predišli možným nepríjemnostiam.
 
 

 

Popis zmien cestovných poriadkov liniek prímestskej pravidelnej dopravy a

diaľkovej pravidelnej dopravy platných od 15.12.2019

 

 

 

606425/28,29,120

Úprava jazdnej doby na spoji

606428/4

Úprava jazdnej doby na spoji

606422/8

Úprava jazdnej doby na spoji

606411/102

Zrýchlený spoj na trase do zastávky Lučenec,AS

606405/26

Zapracovaná zastávka Lučenec, o.c.galéria

606402/8

Úprava príchodu do konečnej zastávky

606425/6,114

Úprava príchodu do konečnej zastávky

606417/3

Úprava jazdnej doby medzi Lučencom a S. Haličou

606417/8

Úprava odchodu spoja od zast. Budiná  + 15 minút s odchodom o 6:40

606428/24

Zapracovaná zastávka Vidiná,Jednota

609404/10

Zapracovaná zastávka Drienčany,rázc.

609408/2

Úprava jazdnej doby na spoji

609408/3

Posun spoja o -15 min. v celej dĺžke  

609408/8

Posun spoja o -18 min.  v celej dĺžke

609408/31

Spoj predĺžený po Tomášovce

609408/34

Spoj vedený od Tomášoviec

609411/9

Zapracovaná zastávka Tomášovce

609416/8

Zrušená zachádza na autobusovú zastávku Rimavská Sobota Dobšinského 

609420/30

Spoj vedený od Poltár, žel. stanice s odchodom o 21:15 hod.

609420/103

Nový  spoj  z Hrnčiarskej Vsi do Poltára, žel. Stanice s odchodom o 21:00

609420/10

Posun spoja o -10 min. v celej dĺžke

609420/1

Posun spoja o -20 min. v celej dĺžke

609420/33

Spoj vedený do Poltár, žel. stanice

609420/104

Nový spoj z Poltára, žel. stanice s odchodom o 19:30

609423/5

Posun spoja o -10 min. v celej dĺžke

609423/10,13

Posun spojov o + 10 minút v celej dĺžke

609412/7

Zapracovaná zastávka Rimavská Seč, rázc.ZŠ

609412/122

Spoj pokračuje na linke 609413/156 do Rimavskej Soboty, AS

609418/19

Spoj pokračuje na linke 609419/29 do Lučenca, AS

608501

Úprava významu neg.značky pre obdobie 2019/2020

608503

Úprava významu neg.značky pre obdobie 2019/2020

608503/4

Spoj premáva len v deň zmeny času na letný čas

608503/3

Úprava odchodu zo zastávok Bátka rázc.Rybník, R.Sobota AS, Ožďany,Jednota

608503/13

Posun spoja o + 5 minút medzi zastávkami Tornaľa,nám. - R.Sobota