SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Ako vybaviť dopravnú kartu pre žiaka, študenta a pre dospelého

K vystaveniu novej dopravnej karty je potrebné:

- riadne vyplniť žiadanku , následne ju podpísať (platí pre dospelých) resp. nechať podpísať zákonnému zástupcovi (platí pre deti).

- na overenie údajov treba priniesť k nahliadnutiu hodnoverný doklad (rodný list, občiansky preukaz, pas alebo karta poistenca)

- k vydaniu novej dopravnej karty je potrebné priniesť 1 ks aktuálnej fotografie rozmerov 2,5 x 3 cm (okrem občianskej dopravnej karty).

- cena novej dopravnej karty je od 01.07.2022 4,80 €.

 

Zoznam informačných kancelárií, kde sa dá vystaviť a dobíjať dopravná karta:

Lučenec

Autobusová stanica
Otváracie hodiny pondelok – nedeľa , od 6.00 do 17. 00

Rimavská Sobota

Autobusová stanica
Otváracie hodiny  pondelok - nedeľa, od 6.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00

Revúca

Autobusová stanica
Otváracie hodiny pondelok – piatok , od 7.00 – 16.00, sobota - nedeľa, od 7.00 – 12.00

Tornaľa

Autobusová stanica
Otváracie hodiny pondelok - piatok , od 6.00 – 14.00

 

Poplatky

• Manipulačný poplatok 1 €
• Zablokovanie dopravnej karty 1,70 €