SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Ako vybaviť dopravnú kartu pre žiaka, študenta a pre dospelého

K vystaveniu novej dopravnej karty je potrebné:

- riadne vyplniť žiadanku , následne ju podpísať (platí pre dospelých) resp. nechať podpísať zákonnému zástupcovi (platí pre deti).

- na overenie údajov treba priniesť k nahliadnutiu hodnoverný doklad (rodný list, občiansky preukaz, pas alebo karta poistenca)

- k vydaniu novej dopravnej karty je potrebné priniesť 1 ks aktuálnej fotografie rozmerov 2,5 x 3 cm (okrem občianskej dopravnej karty).

- cena novej dopravnej karty je od 01.07.2022 4,80 €.

 

Zoznam informačných kancelárií, kde sa dá vystaviť a dobíjať dopravná karta:

Lučenec

Autobusová stanica
Otváracie hodiny pondelok, streda, piatok, od 08:00 do 15:45

utorok, štvrtok, sobota, nedeľa - zatvorené

Rimavská Sobota

Autobusová stanica
Otváracie hodiny  utorok, štvrtok od 08:00 do 15:45

pondelok, streda, piatok, sobota, nedeľa - zatvorené 

Revúca

Autobusová stanica
Otváracie hodiny pondelok – piatok od 08:00 do 15:45

sobota, nedeľa - zatvorené 

Tornaľa

Autobusová stanica
Otváracie hodiny pondelok - nedeľa - zatvorené

 

Poplatky

• Manipulačný poplatok 1 €
• Zablokovanie dopravnej karty 1,70 €