SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Európsky týždeň mobility

 

 

Vďaka ETM je aj na Slovensku každoročne obdobie od 16. do 22. septembra naplnené rôznorodými aktivitami zapojených samospráv a ich partnerov. Okrem pozitívneho vplyvu na kvalitu nášho života, dokážu aj inšpirovať k ďalším krokom smerom k udržateľnej mobilite.

Európsky týždeň mobility sa koná s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mobility.


Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť (SAD LC) spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Mestom Lučenec a Mestom Rimavská Sobota pripravila pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2020 pre verejnosť niekoľko akcií, ktoré vyhodnotili ako bezpečné aj v čase pandémie COVID-19.


Témou tohtoročnej kampane je Čistejšia doprava pre všetkých! Jej cieľom je tiež zdôrazniť dôležitosť dostupnosti dopravy a motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika a tak prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.


Do aktivít ETM 2020 v oblasti verejnej dopravy sa zapája Banskobystrický samosprávny kraj, mesta Lučenec a Mesto Rimavská Sobota nasledovne:

 

 

 

  

Banskobystrický samosprávny kraj

 

www.bbsk.sk/etm

 Mesto Lučenec


 

www.lucenec.sk 

 

 

 

 


 

Mesto Rimavská Sobota

 

 

www.rimavskasobota.sk

 

 

MHD v meste Rimavská Sobota zdarma dňa 21.9.2020 pre všetkých cestujúcich