SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Oznam

 

   OZNAM

 

Od 13.12.2020 t.j. od nedele dochádza k celoštátnej zmene cestovných poriadkov. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke a tým predišli možným nepríjemnostiam.

 

Linka
Spoj Odôvodnenie zmeny
606403 Lučenec - Kotmanová - Mýtna - Divín 17, 23 úprava jazdnej doby
606407 Lučenec - Bušince - Veľký Krťíš - Modrý Kameň 121 úprava jazdnej doby
606407 Lučenec - Bušince - Veľký Krťíš - Modrý Kameň 62 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606407 Lučenec - Bušince - Veľký Krťíš - Modrý Kameň
zapracovanie zastávky Panické Dravce I
606412 Lučenec - Rapovce/Trebeľovce - Mučín - Pleš/Lipovany 7, 14 úprava jazdnej doby
606412 Lučenec - Rapovce/Trebeľovce - Mučín - Pleš/Lipovany 43, 50 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606415 Lučenec - Halič - Závada - Ábelová 111, 112 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606416 Lučenec - Halič - Veľký Krtíš 11 úprava času Veľký Krťíš, Priemstav
606416 Lučenec - Halič - Veľký Krtíš 9, 22 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606416 Lučenec - Halič - Veľký Krtíš 11 úprava jazdnej doby, zachádza do Mašková
606423 Lučenec - Halič - Lentvora 24 posun spoja - 10 min., Halič ObÚ odchod 11:30
606425 Lučenec - Poltár - Látky 1, 14, 16 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606425 Lučenec - Poltár - Látky 2 premáva od 13.12.2020 do 7.1.2021, posun spoja
606428 Lučnec - Zvolen - Banská Bystrica 4 úprava času Zvolenská Slatina, Vígľaš
606428 Lučnec - Zvolen - Banská Bystrica 16 úprava jazdnej doby
606428 Lučnec - Zvolen - Banská Bystrica 14, 15 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
606445 Lučenec - Holiša - Nitra nad Ipľom 3, 4 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
607401 Kokava nad Rim. - Brezno - Banská Bystrica
zapracovaná zastávka Kokava nad. Rim., Šťavica
607401 Kokava nad Rim. - Brezno - Banská Bystrica 4, 6 úprava času Kokava nad Rim. Píla
608410 Revúca - Jelšava - Tornaľa 8, 13 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
608482 Tornaľa - Kameňany 16, 17 nové spoje, požiadavka obce
608483 Tornaľa - Rašice 9, 10, 11 posun spoja
608484 Tornaľa - Gemer 11, 17 posun spoja
608485 Tornaľa - Vyšné Valice 2, 20 posun spoja
608485 Tornaľa - Vyšné Valice 12, 113 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
608486 Tornaľa - Vlkyňa 11, 13, 14 posun spoja
608487 Tornaľa - Rimavská Seč 37 posun spoja
609404 Rimavská Sobota - Teplý Vrch - Hrušovo 18 posun spoja
609406 Rimavská Sobota - Teplý Vrch - Ratkovské Bystré 109, 128 nepremáva od 13.12.2020 do 7.1.2021
609406 Rimavská Sobota - Teplý Vrch - Ratkovské Bystré 9, 28 premáva v pracovných dňoch počas školského vyučovania
609408 Rimavská Sobota - Uzovská Panica 24 posun spoja
609409 Rimavská Sobota - Tornaľa 12, 32, 39 posun spoja
609412 Rimavská Sobota - Bátka - Číž 10 posun spoja
609413 Rimavská Sobota - Rimavská Seč 14 nová zachádka do Orávka, posun spoja
609413 Rimavská Sobota - Rimavská Seč 56, 156 zapracovanie zastávky Sútor
609415 Rimavská Sobota - Gemerský Jablonec 19 úprava spoja - presmerovanie
609416 Rimavská Sobota - Konrádovce 4, 9, 22, 25 posun spoja, zrušená zachádzka Sútor
609417 Rimavská Sobota - Tachty 21, 24 spoj premáva aj v sobotu
609440 Rimavská Sobota - Tisovec - Brezno 101 zrušený spoj
609440 Rimavská Sobota - Tisovec - Brezno 1, 45, 43, 36, 38, 50 zmena vysvetliviek
609440 Rimavská Sobota - Tisovec - Brezno 54/154, 55/155 nový spoj/pôvodný spoj - rozdelnie
609445 Tisoves - Kokava nad Rim - Ďubákovo 70/170, 55/155, 53/153, 79/179, 98/ 198 nový spoj/pôvodný spoj - rozdelnie