SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Oznam

   OZNAM

 

Na základe rozhodnutia krízového štábu bola vyhlásená mimoriadna situácia na území obce Utekáč z dôvodu poškodenia cesty III.triedy č.3/2724. Linka 607401 ktorá premáva po tejto ceste z Kokavy nad Rimavicou do B.Bystrice je vedená po obchádzkovej trase. Spoje premávajú z Kokavy po Utekáč, Havrilovo, odtiaľ sa vracia späť do Kokavy a cez Hriňovú pokračuje do Brezna a B.Bystrice. Obchádzkovou trasou treba rátať s hodinovým meškaním.

 

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.

 

 

Linka Spoj Odôvodnenie zmeny
609444 11, 15, 20, 24, 39, 44, 119 spoje vedené z a do Utekáč,Havrilovo
607401 3 spoj vedený od Kokavy obchádzkovou trasou cez Hriňovú


od Utekáča prestup v Kokave z linky 609444/8, príchod do Kokavy 7:10
607401 4 spoj vedený z BB do Kokavy obchádzkovou trasou do Kokavy


v Kokave prestup na vlak s odchodom z Kokavy 13:50


posun spoja o – 30 minút, príchod do Kokavy 13:41
607401 1 nový spoj Kokava – Utekáč.Havrilovo 15:27 – 15:40
607401 2 nový spoj Utekáč,Havrilovo – Kokava 15:41 – 15:55
607401 5 spoj vedený od Kokavy obchádzkovou trasou cez Hriňovú


spoj je skrátený po Brezno


príchod do Brezna 17:08, možnosť prestupu do B.Bystrice


na vlak REX 822 s odchodom 17:23 denne


Na autobus 601470/148 s odchodom 17:30 cez prac.dni


Na autobus 601470/60 s odchodom 17:15 cez víkend
607401 6 spoj vedený od Brezna do Kokavy pe obchádzkovej trase cez Hriňovú


spoj pokračuje do zast.Utekáč,Havrilovo spojom 607401/7


spoj čaká na príchod spoja z B.Bystrice 601470/23 s odchodom z B.Bystrice 17:10 a príchodom do Brezna 18:05
607401 7 nový spoj Kokava – Utekáč.Havrilovo 19:20 – 19:35
607401 8 nový spoj Utekáč,Havrilovo – Kokava 19:36 – 19:50