SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Oznam

 

 


  

 

V Povinnosť nosiť v autobuse odo dňa 04.10.2021 respirátor vyplýva z Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 250 zo dňa 01.10.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorá je účinná odo dňa 04.10.2021, a to konkrétne z ustanovenia § 2 ods. 1 Vyhlášky, podľa ktorého platí že „Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona (je potrebné rozumieť zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Vzhľadom na skutočnosť že okres Lučenec a Poltár je od 04.10.2021 a okresy Detva, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Zvolen, Banská Bystrica sú od 11.10.2021 zaradené v I stupni Ohrozenia (tzv. červené okresy) podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) tzv. „COVID AUTOMAT“ nemožno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinnosť nosiť respirátor v prostriedkoch verejnej dopravy nariadil hlavný hygienik Slovenskej republiky a to z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z.