SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Oznam

 

   OZNAM

Od 23.12.2022 dochádza k zmene cestovných poriadkov. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke a tým predišli možným nepríjemnostiam.

 

 

Zmena cestovných poriadkov od 11.12.2022
Linka/spoj Zmena
606411/6 spoj premával cez prac.dni a v sobotu, bude premávať len cez prac.dni
606411/50 nový spoj,Čakanovce – Fiľakovo premáva v sobotu a nedeľu 4:30 – 4:48
606422/10 nový spoj,Fiľakovo – Lučenec, premáva v sobotu a nedeľu 4:50 – 5:21
606422/7 nový spoj Lučenec – Fiľakovo, premáva v sobotu a nedeľu 6:10 – 6:42
606411/7 spoj premával v sobotu
606411/7 nový spoj Fiľakovo – Š.Bukovinka, premáva v sobotu a nedeľu 6:44 – 7:04
606411/4 posun spoja o + 5 minút
606411/51 posun spoja o – 20 minút
607401 cp vrátený do pôvodnej polohy, zrušená obchádzková trasa
606425,607401,609444 na uvedených linkách zapracovaná zastávka Kokava nad Rim.,stráž.dom
606404/14 nový spoj, Poltár – K.Huta, spoj premáva počas školských prázdnin 17:30-17:52
606404/3 nový spoj Poltár – Málinec 15:50-16:21
606403,606428 zastávka Mýtna,prírodná reštaurácia len na výstup

 

 

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.