SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Európsky fond regionálneho rozvoja.

 iroplogo.jpg minsr.jpg 

 

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

  

Názov a sídlo prijímateľa: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.
Názov projektu: Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s.
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj
Projekt je spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 15 769 849,99 EUR

V rámci projektu bol schválený a poskytnutý dodatočný príspevok za účelom riadnej a včasnej implementácie projektu vo výške 1 332 500,01 EUR.


Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 67 kusov vysokoenvironmentálnych, nizkopodlažných autobusov a to 4 kusy 8 metrových autobusov mestskej autobusovej dopravy, 5 kusov 12 metrových autobusov mestskej autobusovej dopravy, 8 kusov 10.5 metrových autobusov medzimestskej dopravy, 50 kusov 12 metrových autobusov medzimestskej dopravy.

Tieto vozidlá budú nasadzované na pravidelných prímestských a mestských linkách v okresoch: Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Detva, Revúca, Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Zvolen, Veľký Krtíš a Rožňava. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov. Vyššie spomínané typy vozidiel sa vyznačujú najmä nízkou nástupnou hranou, ktorá zabezpečuje pohodlnejšie nastupovanie hlavne u starších cestujúcich alebo cestujúcich s obmedzenou mierou pohybu, Taktiež budú vybavené plošinou pre nástup imobilných cestujúcich, teda vozičkárov.

Nasadením takýchto vozidiel prispeje k skvalitneniu a zmodernizovaniu prepráv a v neposlednom rade umožní jednoduchšiu prepravu aj cestujúcim s obmedzenou formou pohybu.

 

Kúpna zmluva - Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec a.s. - časť 1

Kúpna zmluva - Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec a.s. - časť 2

Kúpna zmluva - Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec a.s. - časť 3

Kúpna zmluva - Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec a.s. - časť 4