SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Mestské noviny 7.decembra 2007

tedom Pred časom bol pristavený zaujímavý žltý autobus pred Mestským úradom v Lučenci, ktorý pútal nielen moju pozornosť. Na základe priaznivých ohlasov obyvateľov mesta a s využitím novinárskej zvedavosti som položila niekoľko otázok p. riaditeľovi Ing. Vojtěchovi Kupkovi, zástupcovi spoločnosti SAD Lučenec, a.s., ktorá tieto autobusy prevádzkuje.

P. riaditeľ o aké autobusy sa vlastne jedná?

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. zaradí do prevádzky v rámci mestskej hromadnej dopravy v meste Lučenec 3 nové nízkopodlažné autobusy. Táto novinka by po dlhej dobe mohla výrazne skvalitniť cestovanie obyvateľom a návštevníkom mesta a predovšetkým uľahčiť nastupovanie a vystupovanie z vozidla starším ľuďom, mamičkám s kočíkmi, malým deťom a čo nás najviac teší, tak aj cestujúcim na invalidných vozíkoch. Jedná sa o moderné vozidlá konštruované predovšetkým na prepravu osôb v rámci mestskej hromadnej dopravy.

Aké ďalšie výhody prinášajú tieto nové autobusy?

tedom2.jpgTieto autobusy majú konštrukčne zníženú podlahu bez nástupných schodíkov. Pri zastavení na zastávke bez ostrovčeka sú schopné sa na základe podnetu vodiča nakloniť, čím sa nástupná výška podlahy zníži na výšku 26cm, v dôsledku čoho sa uľahčí nástup a výstup pre starších a pohybovo handicapovaných cestujúcich. Súčasťou autobusu je aj výklopná plošina určená pre zjednodušenie nastupovania a vystupovania cestujúceho na invalidnom vozíku a matky s deťmi v kočíku. Vo vnútri vozidla je možné vozík alebo kočík na určenom mieste bezpečne pripútať. Nezanedbateľná je taktiež šetrnosť týchto autobusov k životnému prostrediu, ktorá je dosiahnutá modernou pohonnou jednotkou s nízkou hlučnosťou a produkciou škodlivín. Nový autobus prevezie naraz až 100 cestujúcich.

Kde a na ktorých linkách MHD budú nové autobusy premávať?

Budeme radi, keď sa nové žlté autobusy v budúcnosti stanú súčasťou mestskej hromadnej dopravy Lučenec. Vozidla by preto mali byť, pokiaľ to prevádzkové pomery na trase dovolia, prevádzkované na najvyťaženejších linkách MHD s najväčšou frekvenciou cestujúcich.

Chcete v rámci MHD Lučenec zaviesť aj iné novinky?

Áno. Nové autobusy sú súčasťou komplexného projektu skvalitnenia poskytovaných služieb a modernizácie systému mestskej hromadnej dopravy v meste Lučenec. V blízkej budúcnosti chceme okrem iného zaviesť nové technické zariadenia, pomocou ktorých chceme urýchliť odbavovanie cestujúcich. Chceme zaviesť systém nastupovania a vystupovania cestujúcich všetkými dverami pri použití tzv. dopravných kariet a hlásenie zastávok pre zrakovo postihnutých cestujúcich. Samozrejmou súčasťou sa stanú elektronické informačné tabule v autobusoch. Spoločnosť pripravuje systém sledovania pohybu vozidiel MHD v reálnom čase s možnosťou využitia týchto informácií pre širokú cestujúcu verejnosť. Vymenoval som len niektoré nami pripravované novinky.

tedom3.jpgOdkedy sa budú môcť obyvatelia voziť na nových autobusoch?

Úprimne sa tešíme, že obyvateľom mesta Lučenec a jeho návštevníkom budeme môcť v reálnej prevádzke predstaviť tieto nové autobusy ešte v čase pred Vianocami a aj takouto formou im spríjemniť tieto nadchádzajúce sviatočné dni. Neostáva nám než dúfať, že aj poslanci mesta Lučenec podporia túto myšlienku obnovy a skvalitnenia systému mestskej hromadnej dopravy v meste Lučenec. Na záver mi dovoľte zaželať všetkým príjemné prežitie sviatkov vianočných a bezpečné a príjemné cestovanie v nových autobusoch.

 

Článok bol uverejnený v Mestských novinách - Dvojtýždenníku mesta Lučenec - 7.12.2007 - číslo 36