SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Oznam

 

   OZNAM

 

Od 17.09.2023 dochádza k zmene cestovných poriadkov. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke a tým predišli možným nepríjemnos

 

Zmena cp platná od 17.09.2023
Linka/spoj Zmena
606425/25,27 oprava pokračujúceho spoja (u), spoj pokračuje na 607401/5 do BB
609419 zmena trasy, zrušené zastávky v úseku R. Sobota, Šrobárova až R. Sobota, Sobôtka, SAD
609420 zmena trasy, zrušené zastávky v úseku R. Sobota, Šrobárova až R. Sobota, Sobôtka, SAD
609422 zmena trasy, zrušené zastávky v úseku R. Sobota, Šrobárova až R. Sobota, Sobôtka, SAD
609423 zmena trasy, zrušené zastávky v úseku R. Sobota, Šrobárova až R. Sobota, Sobôtka, SAD
609424 zmena trasy, zrušené zastávky v úseku R. Sobota, Šrobárova až R. Sobota, Sobôtka, SAD
609440 zmena trasy, zrušené zastávky v úseku R. Sobota, Šrobárova až R. Sobota, Sobôtka, SAD
609419/13 spoj zastavuje len na zast. R, Sobota, Malohontská a R. Sobota, TESCO - prestup zo spoja 609424/14
609419/202 nový spoj
609419/206 nový spoj
609419/23 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609419/7 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609419/9 spoj zastavuje len na zast. R, Sobota, Malohontská a R. Sobota, TESCO - prestup zo spoja 609422/14
609420/15 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609420/11 zmena odchodu zo zast. Ožďany, OcU + 5 minút, zabezpečenie prestupu zo spoja 609419/16
609420/15 posun spoja +20 minút, úprava jazdnej doby
609420/18 posun spoja +3 minúty, úprava jazdnej doby
609420/23 spoj zastavuje len na zast. R. Sobota, Autotauris a R. Sobota, Dobšinského ul., ZŠ, zaparcovaná zast. R.Sobota, Mlyny
609420/29 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609420/33 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609420/5 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609422/5 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609422/7 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609423/11 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609423/15 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609423/19 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609423/7 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609424/51 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609424/7 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609440/25 spoj zastavuje len na zast. R. Sobota, Šrobárova, R. Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, R. Sobota, zapracovaná zas. R. Sobota, Mlyny Malohontská
609440/3 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny
609440/37 zapracovanie zas. R. Sobota, Mlyny

 

 

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.