SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
oznam

 

   OZNAM

 

Realizácii aktivity ,,Mesiaca mobility v BBSK“

 

Počas mesiaca január 2024, to znamená od 1.1.2024 – 31.1.2024 bude v BBSK realizovaná aktivita „Mesiac mobility v BBSK“


V rámci aktivity sa cestujúci bežne prepravovaní za Základné Cestovné, Zľavnené Cestovné, Osobitné Cestovné (v hotovosti alebo s použitím dopravnej karty, bankomatovej karty) na linkách pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy budú prepravovať za bezplatné cestovné podľa Prepravného poriadku Integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja (ďalej len ,,PP IDS BBSK”), časť 2 Tarifa bodu 3.4.4, platného od 1.1.2024.

Vodiči počas trvania akcie nebudú vydávať žiadny druh cestovných lístkov.

 

Bližšie informacie viď www.idsbbsk.sk