Politika GDPR - Dopravné karty

 

Informácie pri spracovaní osobných údajov za účelom vydania a aktivovania dopravnej karty

 

Prevádzkovateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Telefón: 047/4323772, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Telefón: 0910870330, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Účel získavania osobných údajov: vydanie a aktivovanie dopravnej karty/preukazu

Právny základ získavania osobných údajov: článok 6 ods.1 písm.a) GDPR – súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania osobných údajov: spracovanie žiadosti, platnosť karty a následne 3 roky na archiváciu
Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Práva dotknutých osôb na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov:

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
- právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. „Upozornenie: Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.“
- právo na opravu a vymazanie získaných osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania získaných osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Viac o svojich právach v zmysle GDPR si prečítate tu .