Politika GDPR - Služby

 

Informácie pri spracúvaní osobných údajov pre prípady vybavenia objednávok za účelom poskytnutia služieb

 

Prevádzkovateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Telefón: 047/4323772, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Telefón: 0910870330, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Účel získavania osobných údajov: vybavenie objednávky a z toho vyplývajúce spracovanie účtovných dokladov

Právny základ získavania osobných údajov: článok 6 ods.1 písm.c) GDPR – zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Príjemca: orgány kontroly, finančná správa, orgány činné v trestnom konaní

Doba uchovávania osobných údajov: počas obdobia vybavenia objednávky a v lehote potrebnej na jej archiváciu t.j. 10 rokov
Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Práva dotknutých osôb na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov:

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
- právo na opravu a vymazanie získaných osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania získaných osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Viac o svojich právach v zmysle GDPR si prečítate tu .