Zmena cestovných poriadkov

Popis zmien cestovných poriadkov liniek prímestskej pravidelnej dopravy

platných od 1.9.2019 


 

Linka/spoj                                          Popis zmeny

 

606404/15

Nový spoj Poltár 6:35 - Málinec 7:06, premáva v sobotu a nedeľu

606404/17

Nový spoj Poltár 10:55 - Málinec 11:26, premáva v sobotu a nedeľu  

606404/22

Nový spoj Málinec 8:20 - Poltár 8:46, premáva v sobotu a nedeľu  

606404/24

Nový spoj Málinec 10:20 - Poltár 10:46, premáva v sobotu a nedeľu  

606404/20

Nový spoj Málinec 14:10 - Poltár 14:36, premáva v sobotu a nedeľu  

606404/21

Nový spoj Rovňany 10:02 - Málinec 10:18, premáva v sobotu a nedeľu  

606411/14,41

Zapracovaná zast.Fiľakovo,žel.st.

606412/43

Nový spoj Lc - Kalonda

606412/50

Nový spoj Kalonda LC

606420/3

Posun spoja o - 20 minút, 5:25 - 5:55

606420/104

Posun spoja o - 10 minút 6:10 - 6:45

606420/5

Posun spoja o - 10 minút 6:50-7:14, predĺžený spoj po Tomášovce,OcÚ

606420/14

Spoj vedený od zast. Tomášovce,OcÚ 7:18-7:30

606425/10

Posun spoja, Kokava nad Rim. 06:00 - Poltár 06:30, premáva v sobotu a nedeľu

606427/27

Nový spoj Poltár 08:50 - Krná 9:15, premáva v sobotu a nedeľu

606427/8

Nový spoj Krná 9:45 - Rovňany 10:01, premáva v sobotu a nedeľu

608402/2

Posun spoja o + 3 minúty

608421/1

Posun spoja o - 5 minút

608448/2

Posun spoja o - 15 minút ( súvis so spojom 609409/19)

609404/15

Posun spoja o + 10 minút (prípoj od 608501/2)

609404/25

Posun spoja o - 5 minút, úprava jazdnej doby

609404/28

Posun spoja o - 10 minút,úprava jazdnej doby, zapracovaná zast.RS okresný súd

609404/4

Zapracovaná zastávka Kaufland

609405/9

Zapracovaná zachádzka do Uz.Panice

609408/21,23,26

Úprava jazdnej doby

609409/22

Posun spoja o - 10 minút

609412/33

Úprava jazdnej doby

609413/14,51,64

Úprava jazdnej doby

609413/18,25

Zapracovaná zastávka Družstevná, Daxnerova Kaufland

609415/4,6,15,16,20,22,23,26,29,30,31,

Úprava jazdnej doby

609415/7,28

Posun spoja o - 5 minút,úprava jazdnej doby

609416/8

Zapracovaná zachádzka pred závod YURA

609418/1,32

Posun spoja o + 5 minút, úprava jazdnej doby

609418/4

Posun spoja o + 3 minúty,úprava jazdnej doby

609418/19

Úprava jazdnej doby

609419/4,7,17,20,26,27

Úprava jazdnej doby

609419/9

Zrušená zastávka Lučenec,opatová,OD Vilaggio

609419/29

Posun spoja o + 5 minút

609420/1,4,7,12,21,22,23,25,26,29,

Úprava jazdnej doby

609420/8,30

Posun spoja o - 5 minút, úprava jazdnej doby

609420/19

Posun spoja o - 6 minút, úprava jazdnej doby

609422/7,10,13

Úprava jazdnej doby

609423/4,5,16,17,18

Úprava jazdnej doby

609424/3,5

Posun spoja o + 5 minút, úprava jazdnej doby

609425/10

Posun spoja o + 10 minút, úprava jazdnej doby

609425/2,13,20,

Úprava jazdnej doby

609440/14,15,27,33,

Úprava jazdnej doby

609441/3,11,15,16,19,22,24,

Úprava jazdnej doby

609443/1

Posun spoja o + 15 minút, úprava jazdnej doby

609443/7

Úprava jazdnej doby

609444/5,8,41

Úprava jazdnej doby

609444/22,29

Posun spoja o + 5 minút, úprava jazdnej doby

609444/19

Skrátený spoj  po Kokavu nad Rim., 

609444/119

Nový spoj Kokava n.Rim. - Lom nad Rim., rozdelením spoja 19, posun spoja o + 25 minút,spoj čaká na príchod autobusu z Klenovca,

609444/29

Skrátený spoj  po Kokavu nad Rim., 

609444/129

Nový spoj Kokava n.Rim. - Utekáč,Havrilovo, rozdelením spoja 29, posun spoja o + 34 minút,

609444/18

Posun spoja o + 35 minút,

609445/25,31

Pridanie poznámky náväznosť na 609444/119

609445/18,50,

Úprava jazdnej doby

609445/79

Skrátenie spoja po zast.Kokava nad Rim.,žel.st.

609445/92

Posun spoja o + 5 minút, úprava jazdnej doby

609446/2,53

Posun spoja o + 5 minút

609446/28

Spoj premáva počas školského vyučovania, posun o + 10 minút

606446/128

Spoj premáva počas školských prázdnin