Oznam

 

 

 


 OZNAM

 

 

Oznamujeme, že v zmysle verejne známych odporúčaní na spomalenie

šírenia nového koronavírusu (COVID-19),  ktoré prijímajú krízové štáby,

od 19.3.2020 do odvolania budú mestské autobusové linky

meste Lučenec premávať tak ako v čase školských prázdnin.Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov MHD Lučenec