Oznam

 


 OZNAM

 

Oznamujeme, že v zmysle verejne známych odporúčaní na spomalenie

šírenia nového koronavírusu (COVID-19), ktoré prijímajú krízové štáby,

od 24.3.2020 do odvolania nebudú v meste Lučenec premávať

nižšie uvedené mestské autobusové linky:

 

Linka

Spoj

606104

z Malej Vsi smer plaváreň a späť cez autobusovú stanicu a Zvolenskú cestu

606105

z Fiľakovskej cesty na autobusovú stanicu a späť cez Masarykovu ulicu

Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov MHD Lučenec

 

Ďakujeme za porozumenie