Oznam

 

    OZNAM

 

Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovného poriadku autobusových

liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením

mimoriadneho režimu „COVID-19“

v ktorom budú dopravné služby zo strany dopravcu počas

mimoriadnej situácie na uvedených autobusových linkách

poskytované v mimoriadne obmedzenom rozsahu s

platnosťou od 02.04.2020 do odvolania.

Aktuálne cestovné poriadky

 Nariadenie mimoriadnej zmeny

 

Pre aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia

počas mimoriadneho režimu „COVID – 19“ využite aplikáciu UBIAN