Oznam

 


 OZNAM


Dňa 29.5.2020 v čase od 7,00 do 22,00 hod. budú v meste Rimavská Sobota uzatvorené časti ulíc Kirejevská a L. Novomestského z dôvodu konania kultúrneho podujatia. Vzhľadom na túto skutočnosť bude Autobusová zastávka Rimavská Sobota, sídl. Západ, ZŠ v uvedenom čase dočasne zrušená. Na nastupovanie a vystupovanie odporúčame využiť najbližšie zastávky Rimavská Sobota, sídl. Západ, Česká ulica alebo Rimavská Sobota, Domov dôchodcov. Dočasné zrušenie zastávky Rimavská Sobota, sídl. Západ, ZŠ sa týka spojov:


Linka


Spoj – čas odchodu zo zastávky

Rimavská Sobota, sídl. Západ, ZŠ

609101

č.21 7,01 hod.

č.37 8,46 hod.

609102

č.19 10,37 hod.

č.23 10,10 hod.

č.41 15,56 hod.

609103

č.1 8,24 hod.

č.5 10,22 hod.

č.13 15,31 hod.

č.15 16,17 hod.

609104

č.20 7,08 hod.