Oznam

 


 OZNAM

 

V zmysle „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovného poriadku autobusových liniek mestskej dopravy v meste Lučenec“ budú s platnosťou od 08.03.2021 do odvolania mestské autobusové linky premávať v nižšie uvedenom rozsahu:

 

Linka

Spoj

606101 Rúbanisko – autobusová stanica - Opatová

Premáva v režime školských prázdnin

606102 Rúbanisko – Masarykova ul. Mikušovská cesta, Adient

Premáva v režime školských prázdnin, počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja nezachádza na Ul. cintorínsku

606103 Rúbanisko - autobusová stanica – Mikušovská cesta

Premáva v režime školských prázdnin

606104 – Malá Ves – autobusová stanica – Ul. Podjavorinskej – Zvolenská cesta

Prevádzka pozastavená

606105 – Fiľakovská cesta – autobusová stanica

Prevádzka pozastavená

 

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.