Oznam

 

OZNAM

 

 

 

Dôležité upozornenie!

 

Upozorňujeme cestujúcich, že od 8. marca 2021 bude nosenie respirátora FFP2 v hromadnej doprave povinné

 

  

 

Na   základe   rozhodnutia   Úradu  verejného  zdravotníctva  SR  je od 8. marca 2021 vstup do vozidiel verejnej dopravy povolený len osobám, ktoré majú ústa a nos prekryté respirátorom (bez výdychového ventilu) s klasifikáciou najmenej FFP2. Cestujúci sú povinní mať respirátorom FFP2 prekryté horné dýchacie cesty počas celej cesty vo vozidle. Taktiež platí zákaz sedenia na sedadlách v prvom rade za vodičom.


Výnimky z povinnosti nosenia respirátora FFP2:

a) Deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy (ale zostáva povinnosť iného riadneho prekrytia horných dýchacích ciest ochrannými pomôckami ako napr. rúško, šatka, šál)

b) Osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

c) Osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím