Oznam

 

    OZNAM

 

Od 10.10.2021 dochádza na základe rozhodnutia Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja k úprave cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke, a tým predišli možným nepríjemnostiam.

 

Linka Spoj Zmena
608403 117 nový spoj so značkou 5

17 zmena znamienka na 1,2,3,4
608414 29 zapracovaná zachádzka Ľubeník ZŠ + posun o +10 min.

32 posun o +15 min. na 14.06 hod. v celom úseku
608412
vložiť do linky novú zastávku Ľubeník, ZŠ

9 zapracovať zachádzku Ľubeník, ZŠ + úprava príchodu spoja o 14.32 hod.
609413 34 zapracovaná zachádzka Sútor + posun spoja o +7 min. a úprava jazdnej doby
609416 4 zapracovaná zachádzka Sútor + posun spoja o +7 min. a úprava jazdnej doby
609416 9 posun spoja o + 10 min. + úprava jazdnej doby
609420 9 posun spoj a o – 35 min.
609420 33 posun spoj a o + 35 min. + úprava
609420 104 posun spoj a o + 40 min.

 

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.