Oznam

 


 OZNAM

 

 

Od 31.10.2021 dochádza na základe rozhodnutia Mesta Rimavská Sobota k úprave cestovných poriadkov v mestskej hromadnej doprave. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke, a tým predišli možným nepríjemnostiam.

 

Linka Spoj Zmena
609101 67 predĺženie spoja, zapracovanie zastávok Autobusová stanica, Chrenovisko a Družstevná ulica

1,3,11,1517,19,21,
23,25,27,35,37,41,
43,45,47,49,51,55,
57,63,71,75,77
úprava jazdnej doby medzi zastávkami
609102 11 posun spoja o -5 minút a úprava jazdnej doby

1,3,9,11,13,19,21,
23,27,29,31,37,41
45,51,53,65
úprava jazdnej doby medzi zastávkami
609103 1,9,11,13 zapracovanie zastávok Chrenovisko a Družstevná ulica

5 zapracovanie zastávky Chrenovisko
7,13,15,19 úprava jazdnej doby medzi zastávkami
609104 12,22,34,28,39 posun o +5 minút a úprava jazdnej doby medzi zastávkami

20 posun o +3 minúty
21 posun o -5 minút
42 posun o -7 minút
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,13,14,15,16,
17,18,19,23,24,25,
26,29,30,31,32,33,
36,38,41,43,44,
45,47,105
úprava jazdnej doby medzi zastávkami

 

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.