Oznam
   OZNAM

Nenechávajte si na posledný termín predĺženie platnosti zľavy na Vašej

 

DOPRAVNEJ KARTE


platnosť zľavy je do 30.septembra 2022 !


Upozorňujeme študentov, aby si nenechávali na posledný termín predĺženie platnosti zľavy na dopravnej karte alebo vybavenie novej dopravnej karty a tým predišli dlhým čakacím dobám.

 

Výhoda dopravnej karty vydanej našou spoločnosťou spočíva najmä v tom, že pri nákupe cestovného lístka z karty je študentovi poskytnutá ďalšia zľava vo výške od 5% až do 70% z cestovného podľa jednotlivých druhov dopráv v autobusoch našej spoločnosti. Dopravné karty možno „nabiť“ ľubovoľnou čiastkou najmenej však 5,- €.

 

Na vybavenie novej dopravnej karty alebo predĺženie platnosti existujúcej karty bez stresu a čakania v radoch na Infocentrách, použite stránku www.ubian.sk. Na uvedenej stránke máte možnosť spravovať všetky Vaše dopravné karty (aj Vašich rodinných príslušníkov) a okrem uvedeného môžete sledovať operácie na dopravných kartách a vykonávať aj vklad na dopravnú kartu. Nové dopravné karty ( alebo karty , ktoré nepotrebujú úpravu vizuálu) Vám zašleme za poplatok na Vašu adresu.

 

Ak Vám nevyhovuje webová lokalita na operácie s kartami môžete navštíviť naše Infocentrá v jednotlivých mestách:


Lučenec Infocentrum

Autobusová stanica, Ul. mieru 5705

Otváracie hodiny pondelok – nedeľa, od 6:00 do 17:00 hod.


Rimavská Sobota Infocentrum

Autobusová stanica, Ul. železničná 1845

Otváracie hodiny denne pondelok – nedeľa, od 6:00 – 17:00 hod.


Revúca Infocentrum

Autobusovej stanica, Ul. M. R. Štefánika

Otváracie hodiny pondelok – piatok, od 7:00 – 16:00,

sobota - nedeľa, od 7:00 – 12:00 hod.


Tornaľa Infocentrum

Autobusová stanica, Šafárikova 107

Otváracie hodiny pondelok - piatok, od 7:00 – 15:00 hod.