Oznam

 

   OZNAM

Od 11.12.2022 (nedeľa) dochádza k celoštátnej zmene cestovných poriadkov. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke a tým predišli možným nepríjemnostiam.

 

Príloha na stiahnutie. 

Zmena cestovných poriadkov od 11.12.2022
Linka/spoj Zmena
606427/11 poznámka čaká max.2 minúty na vlak 6615
606427/13 úprava jazdnej doby podľa spoja 606427/11, poznámka čaká max. 2 minúty na vlak 6619
606404/113 posun spoja o + 5 minút, v zelenom počká na vlak 6619 od Lučenca
606404/118 posun spoja o + 5 minút
606425/14 posun spoja o – 20 (5:10) minút,poznámka v Kokave nadväzuje na vlak do 6602 do Lučenca
606425/14,16,1 spoje viesť aj cez prázdniny, dochádzka do práce na poľnohospodárske družstvo Látky
606425/1 posun spoja o – 28 minút (5:35), v Látkach prípoj do Hriňovej
606425/16 posun spoja o – 25 minút, (6:10) v Kokave prípoj do Hnúšte, do BB
606425/2 zrušiť
606416/1 spoj premáva len cez pracovné dni, v sobotu nový spoj s odchodom 5:15
606416/23 nový spoj, odchod 5:15, čaká na vlak 6203 od Zvolena 5:10
606403/1 posun spoja o – 10 minút
606403/10 posun spoja o – 10 minút v úseku Podkriváň,Dolná Bzová, v zast.Píla,rázc.,nadväzuje na vlak

6200 do Zvolena s odchodom z Píly 4:29
606428/18 posun spoja o + 10 minút, v zast.Podkriváň, žel.st., počká na vlak 6221 od Zvolena
606403/19 posun spoja o + 10 minút
606403/28 posun spoja o + 5 minút, v zast.Podkriváň,žel.st., čaká na príchod vlaku 6222 od Lučenca,uprava odchodu Podkriváň,OcÚ
606403/27 posun spoja o + 15 minút, v zast.Mýtna,nám., čaká na príchod vlaku 6225 od Zvolena, max.2 minúty
606403/26 posun spoja o + 7 minút
606403/6 posun spoja o + 12 minút, v zast.Podkriváň,žel.st.,čaká na príchod vlaku 6231 od Zvolena max.2 minúty
606403/119 posun spoja o +13 minút
606425/3 posun spoja o – 17 minút, poznámka čaká na prípoj 606427/17 od Lučenca max.5 minút
606416/18 úprava jazdnej doby podľa skutočnosti
606404/107 posun spoja o + 10 minút 17:15, v Zelenom čaká na vlak od Lučenca 6627 max 2 minúty
606404/127 posun spoja o + 10 minút 17:15, v Zelenom čaká na vlak od Lučenca 6627 max 2 minúty

od Málinca v terajšej časovej polohe
606427/35 poznámka čaká na spoj od Lučenca 606404/19
606404/19 posun spoja o + 5 minút, poznámka v Poltári nadväzuje na spoj 606427/35 do Uhorského a Málinca
606427/28 posun spoja o + 30 minút, predĺženie spoja do Zeleného, v Zelenom prípoj na vlak 6624 do Lučenca

6627 do Utekáča,606404/107,127 do Málinca
606427/23 spoj vedený od Zeleného, spoj čaká na prípoj od Lučenca vlak 6627 a autobus od Poltára 606404/127
606425/107 posun spoja o + 5 minút,
606428/7 posun spoja o – 10 minút,stavebné práce, obmedzená rýchlosť na ceste I/16

prípoje vo Zvolene a v BB
606411/47 posun spoja o + 10 minút, žiadosť Laliová Fiľakovo
606411/29 posun spoja o + 10 minút
606410/5,15 posun spoja o – 2 minúty, Fiľakovo 7:28 – Hajnáčka,Jednota 7:51

nadväzuje na 609417/16 hajnačka,Jednota 7:51, 60941716 čaká na 606410/5,15
606410/37 príchod do Hajnačka,Jednota 13:41, nadväzuje na 609417/30 Hajnačka ,Jednota 13:50
606410/125 príchod do Hajnačka,Jednota 15:15, nadväzuje na 609417/32 Hajnačka ,Jednota 15:15, čaká na 606410/125
606410/103 príchod do Hajnačka,Jednota 16:47, nadväzuje na 609417/38,138 Hajnačka ,Jednota posun spojov o + 5 minút , Hajnačka,Jednota16:50
606411/35 posun spoja o – 5 minút 9:25 – 9:50
606411/44 posun spoja o -10 minút 9:50 – 10:46, príchod do Fiľakovo,aut.st. 10:23, prípoj na R915 10:29
606440/9 posun spoja o – 10 minút 9:30 – 9:55
606440/16 posun spoja o – 12 minút 9:58 – 10:23, prípoj na R915 10:29
606426/6 úprava jazdnej doby
606423/4 úprava jazdnej doby
606420/10 úprava jazdnej doby
606417/2 úprava jazdnej doby
606417/3 úprava jazdnej doby
606417/6 úprava jazdnej doby
606417/13 úprava jazdnej doby
606417/12 nový spoj po zast Budina
606417/18 spoj vedený od zast.Budiná,úprava jazdnej doby
606417/17 úprava jazdnej doby
606417/16 nový spoj po zast Budina
606417/26 spoj vedený od zast.Budiná,úprava jazdnej doby
606417/23 úprava jazdnej doby
606417/27 úprava jazdnej doby
606417/25 úprava jazdnej doby
606417/12 úprava jazdnej doby
606417/22 nový spoj po zast Budina
606417/8 spoj vedený od zast.Budiná,úprava jazdnej doby
606412/113 úprava jazdnej doby
606412/28 úprava jazdnej doby
606405/19 posun spoja o + 5 minút,meškanie kvôli prácam na ceste I/16
606405/28 posun spoja o + 5 minút,meškanie kvôli prácam na ceste I/16
606416/12 úprava jazdnej doby
606420/10 posun spoja o + 3 minúty, čaká na spoj 606416/17 z LC max.5 minút
606426/24 posun spoja o + 2 minúty
606423/27 v zast.halič,Ocú čaká na spoje z LC 606420/19 a 66417/21 max 5 minút
606420/1 čaká na spoj 606416/17 z LC max 5 minút
606410/101 posun spoja o – 5 minút, v zast.Haknačka,Jednota nadväzuje na spoj 609417/17 do zast.Tachty
606422/12 posun spoja o + 7 minút
606410/115,108 posun spojov o – 5 minút
606402/8,17,20 zapracovanie zastávky Mikušovce,mäsokombinát
606425/102,21 zapracovanie zastávky Mikušovce,mäsokombinát
606427/17 zapracovanie zastávky Mikušovce,mäsokombinát
606401/31 cez w premáva cez K.Hutu do Málinca
606401/30,17 zrušiť
606404/14 spoj premáva počas šk.vyučovania z Málinec 5:05 do K.Huta 5:45

v zast.PT,Zelene,žel.priecestie čaká / 5:26 / na vlak 66O2 z Utekáča /5:28 /
606404/4 spoj premáva cez šk.prázdniny z Poltár 5:23 do K.Huta 5:45

v zast.PT,Zelene,žel.priecestie /5:28/čaká na vlak 66O2 z Utekáča / 5:28/

a spoj 606404/104 / 5:26 / z Málinca
606404/104 posun spoja Málinec / 5:05 / - Poltár / 5:33 /, Zelenom prestup na spoj

606404/4 do K.Huty
606404/3 spoj premáva počas šk.vyučovania z K.Huta / 6:10 / - Málinec / 6:51 /

v zast.PT,Zelene,žel.priecestie /6:29/ je prípoj na vlak 66O7 do Utekáča / 6:41/
606404/7 spoj premáva počas šk.prázdnin z K.Huta do Poltár 6:10 – 6:34

v zast.PT,Zelene,žel.priecestie /6:29/ je prípoj na vlak 66O7 do Utekáča / 6:41/

poprípade v Poltári, odchod vlaku 6:46

zamestnanci z Málinca ktorí končia nočnú smenu majú autobus z K.Huty do Málinca , 606401/31

ktorý ide z LC 5:45 do Málinca, v K.Hute je 6:20 a príchod do Málinca je 6:41
606404/16 spoj vedený z Málinca do K.Huty 12:48 – 13:28

spoj premáva počas prac. dní

autobus je v Zelenom 13:09, tu môžu prestúpiť zamestnanci od Utekáča,

ktorý má príchod do Zeleného 13:08
606404/23 spoj vedený z K.Huty do Poltára 14:10 - 14:34

na zastávke Zelené,Jednota je autobus 14:30, tu môžu zamestnanci z Málinca

prestúpiť na autobus 606404/115 ktorý odchádza z Poltára 14:22 a v Zelenom,Jednota je 14:32

do Málinca má príchod 14:56

zamestnancom od Utekáča odchádza autobus z Poltára do Utekáča 14:55
606404/26 spoj vedený z Poltára do Lučenca 14:35 – 15:14

spoj premáva počas prac. dní
606402/15 posun spoja , odchod z Lučenca 16:25
606404/28 spoj premáva cez prac.dni Poltár – K.Huta 17:10 – 17:33

cestujúci od Málinca vedia prestúpiť buď v Poltári, alebo v Zelenom,Jednota

z autobusu ktorý ide z Málinca 16:39 a v Poltári je 17:05, 606404/116

spoj premáva počas školského vyučovania

počas školských prázdnin majú zamestnanci spoj na 606401/12

s odchodom z Málinca 16:41 a príchodom do K.Huty 17:02

cestujúcim od Utekáča príde do Poltára vlak 6624 o 17:03
606404/27 spoj premáva cez prac.dni K.Huta – Poltár 18:15 – 18:39

zamestnanci od Utekáča majú vlak z Poltára do Utekáča 19:25

zamestnancom od Málinca ide autobus z Poltára do Málinca o 19:00
606404/30 spoj premáva cez prac,dni, Málinec – K.Huta 20:55 – 21:35

zamestnanci od Utekáča môžu z vlaku prestúpiť buď v Zelenom, alebo v Brezničke

Zelené autobus : 21:16, vlak 21:08

Breznička autobus :21:19 , vlak :21:12
606404/29 K.Huta – Poltár
606404/31 Poltár – Málinec

spoje premávajú počas pracovných dní

zamestnanci od Utekáča majú vlak z Poltára do Utekáča 23:18
606425/20 posun spoja o +7 5 minút, odchod 18:45
606425/18 posun spoja o - 5 minút
606405/4 spoj premáva len počas šk.vyučovania
606405/16 spoj premáva počas šk.prázdnin, posun spoja o – 10 minút


606404/14 zrušený
606404/4 premáva v prac.dňoch PT 5:10 – K.Huta 5:32
606404/104 premáva v prac.dňoch Málinec 4:45 – PT 5:10
606404/3 zrušený
606401/17 nový spoj K.Huta 5:55 – Málinec 6:13, spoj premáva počas šk.vyučovania
606404/7 posun spoja o – 15 minút K.Huta 5:55 – PT 6:19
606401/41 posun spoja o – 30 minút, Lučenec 5:25 - K.Huta 5:55
606404/13 posun spoja o – 33 minút, K.Huta 6:00 – PT 6:24, podľa spoja 7
606425/7 posun spoja o – 40 minút , PT 6:25 – Kokava 6:50
606404/23 posun spoja o + 10 minút, K.Huta 14:20 – Poltár 14:44

v PT naväzuje na 606425/25 do Utekáča
606404/26 posun spoja o + 10 minút, Poltár 14:45 – LC 15:24
606404/27 posun spoja o – 20 minút, K.Huta 17:55 – PT 18:19
606425/20 zrušiť
606404/116 zrušený
606401/12 posun spoja o + 30 minút, Málinec 17:11 – K.Huta 17:32
606401/43 nový spoj K.Huta 17:55 – Málinec 18:13, spoj premáva počas pracovných dní
606401/22 nový spoj Málinec 18:20 – Lučenec 19:11, premáva poča prac.dní
606404/29 posun spoja o - 15 minút, K. Huta 21:55 Poltár 21:19
606404/31 posun spoja o – 15 minút, PT 22:20 – Málinec 22:51
606103/3,5,15,17,2,4,14,16 zapracovanie zastávky Lučenec,Ľadovo otoč

 

Príloha na stiahnutie.

 

Zmena cestovných poriadkov od 11.12.2022
Linka/spoj Zmena
609417/16 v zast.Hajnáčka,Jednota čaká na 606410/5,15
609417/32 v zast.Hajnáčka,Jednota čaká na 606410/125
609419/16 posun spoja o + 5 minút, poznámka, zast.Lučenec,AS.čaká na vlak 6217 max. 2 minúty
609420/26 V zast. Poltár,žel.st. spoj čaká na vlak od Lučenca 6627 max 2 minúty
608413/8 posun spoja o – 5 minút. V Ratkovej prípoj na 609406/10
609406/10 čaká na prípoj z R.Bystré 608413/8
608421/22,27 spoj premáva v 1,2,3,4 počas prac.dní
608421/31,32 spoj premáva v 5 počas školského vyučovania
608421/36,37 spoj premáva v 5 počas školských prázdnin
608410/16 posun spoja o + 5 minút, čaká na vlak R 912 na vlak R912
608410/7 posun spoja o – 5 minút, v Tornali prestup na vlak R 915
608481/29 možnosť prestupu z vlaku R918
608487/12 predĺženie spoja do zast. Tornaľa, žel. stanica (príchod o 11:17), možnosť prestupu na vlak R915
609416/1 čaká na spoj 609417/21 v zast. Jesenské, DK
609416/13 posun spoja o + 10 minút, v Jesenskom možnosť prestupu z vlaku 6711
609416/33 posun spoja o - 5 minút, v Jesenskom možnosť prestupu na vlak R917 a čakanie na vlak 6715

úprava jazdnej doby, zmena odchodu zo zast. Jesenské, žel. stanica rázc. (12:53)

od Jesenského úprava jazdnej doby
609416/34 posun spoja o -5 minút, v RS nadväzuje na vlak 6752 14:34 do Tisovca
609416/52 posun spoja o - 5 minút, v Jesenskom možnosť prestupu na nadväzujúci spoj 609415/14
609416/9 v Jesenskom možnosť prestupu na R918

poznámka o čakaní max. 5 minút v zast. Čierny Potok, rázc. na spoj 609417/32
609416/20 zrušený
609416/18 spoj premáva počas pracovných dní
609416/31 spoj premáva od RS,počas školských prázdnin
609417/11,7 v Jesenskom čaka na vlak 6703 max 5 minút
609417/15 posun spoja o -5 minút, v Jesenskom možnosť prestupu na vlak 6318,

úprava jazdnej doby (odchod zo zast. G. Jablonec, OcU 13:56 zostáva)
609417/38,138 posun spojov o + 5 minút, v zast.Hajnačka,Jednota prestup zo spoja 606410/103
609417/25,125 v Jesenskom možnosť prestupu na vlak R920
606420/22 prestup zo spoja 606427/25 v Poltári žel.st.
606420/29 posun spoja o + 5 minút, prestup z vlaku 6723
609420/5 posun spoja o + 5 minút
609423/10,104,4 úprava CP linky, cez zast. Hrachovo, rázc. na Poltár spoj neprechádza
609423/2,6 spoje vychádzajú z Hrachova
609440/53 posun spoja o + 5 minút, zosúladenie podľa TFC
609440/55 posun spoja o -5 minút, rovnaký čas odchodu zo zast. Hnúšťa ,AS ako spoj 601471/56,
609443/17 posun spoja o + 5 minút, úprava jazdnej doby spoja – skrátenie

možnosť prestupu zo spoja 609424/22, poznámka o čakaní na uvedený spoj max. 2 minúty
609444/1 skrátenie spoja, východzia zast. Kokava n/Rimavicou, nám. (4:10)
609446/27 zmena negat. znamienka na X10
609446/127 nový spoj s negat.znamienkom X11, posun o + 5 minút oproti spoju 609446/27, prestup zo spoja 609424/6
608484/1,4 posun spojov o – 5 minút
608488/4 posun spoja o – 5minút,úprava jazdnej doby
609409/3 úprava jazdnej doby
609409/103 posun spoja o – 8 minút
609409/33 úprava jazdnej doby
609409/133 posun spoja o – 7 minút
609409/35,135 úprava jazdnej doby
609409/142,144 úprava jazdnej doby
609423/1 spoj vedený po Hrachovo
609423/13 spoj vedený po H.Ves,Pondelok
609423/10 spoj vedený od H.Ves,Pondelok
608410/16 vrátenie do pôvodnej polohy,prestup v RA na 608400 , posun o – 5 minút,na prestup z vlaku R 912 v Tornali je 7 minút

 

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.