Dotazník spokojnosti so službami mestskej dopravy

 

Dotazník spokojnosti so službami mestskej dopravy

Vážení obyvatelia Rimavskej Soboty,

Mesto Rimavská Sobota pripravuje strategický dokument Plán dopravnej obslužnosti, ktorého súčasťou je aj prieskum spokojnosti občanov s prevádzkovaním mestskej dopravy.

Budeme radi, keď si nájdete chvíľku času a podelíte sa s nami o Vaše poznatky vyplnením dotazníka, ktorý nájdete na linku https://forms.gle/Q1okYqMo26dUtNRU6