Oznam

 

   OZNAM

 

Od 1. 4. 2023 dochádza k zmene tarifných podmienok a výšky cestovného. Banskobystrický samosprávny kraj, ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme, v súvislosti so zmenou ekonomických podmienok pri zabezpečovaní poskytovania dopravných služieb obyvateľom pristúpil ku zmene Tarifných podmienok a s tým súvisiacemu zvýšeniu sadzieb cestovného a dovozného v prímestskej autobusovej doprave.

 

Tarifné podmienky platné od 01.04.2023


Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia ziskate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.