Oznam

 

   OZNAM

 

Od 03.09.2023 dochádza k zmene cestovných poriadkov. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke a tým predišli možným nepríjemnostiam.

 

 

Zmena cestovných poriadkov od 03.09.2023
Linka/spoj Zmena
606403/23 spoj vrátený do pôvodného stavu Kotmanová 22:55 – Divín 23:04
606403/31 zrušenie zachádzky do Uderinej, zachádza spoj č.21
606428/16 vrátený do pôvodného stavu, vrátený po Kotmanovú
606405/39 zrušiť
606428/25 zrušiť
606428/30 zrušiť
606405/41 zrušiť
606403/7 vrátenie do pôvodného stavu, spoj premáva cez prázdniny LC 4:33 – Ružiná 4:58
606426/1,2 zrušiť
609413/29 zapracovanie zachádzky do Bottova a Orávky
608487/22 posun spoja podľa príchodu spoja o + 5 minút

 

 

Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo

na tel. č. 0650 958 958.