SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Kúpna zmluva časť 3

Kúpna zmluva:

Časť 3

 

Príloha č. 1:

Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy

 

Príloha č. 2:

Opis predmetu zákazky (príloha č. 2 výzvy na predloženie ponuky)