neznámý dopravce


Abecedný zoznam zastávok, vyhľadanie spojenia:ÁBCČDĎFGHChIJKLĽMNOPRSŠTUVZŽ-

606401Lučenec-Cinobaňa-Málinec
606402Lučenec- Poltár- Hrnčiarska Ves
606403Lučenec- Kotmanová-Píla- Podkriváň
606404Lučenec- Kalinovo- Poltár- Málinec
606405Lučenec- Podrečany- Lovinobaňa- Ružiná- Divín- Tuhár
606407Lučenec-Veľká n.Ipľom- Bušince-Veľký Krtíš- Modrý Kameň
606409Lučenec-Boľkovce
606410Fiľakovo- Hajnáčka- Tachty
606411Lučenec- Fiľakovské Kľačany- Fiľakovo- Radzovce- Šiatorská Bukovinka
606412Lučenec-Trebeľovce- Mučín- Lipovany- Pleš
606415Lučenec- Halič- Závada- Nedelište- Madačka- Madačka,lazy
606416Lučenec- Halič- Závada-Veľký Krtíš
606417Lučenec- Halič- Stará Halič- Tuhár- Budiná
606420Lučenec- Halič- Gregorova Vieska- Tomášovce- Tomášovce,HZ
606422Lučenec-Fiľakovo- Radzovce
606423Lučenec- Halič- Praha- Ábelová- Lentvora
606424Lučenec- Pinciná-Veľké Dravce- Dolné Zahorany
606425Lučenec- Poltár-Kokava n.Rimavicou- Látky
606426Lučenec- Vidiná- Tomášovce
606427Lučenec- Poltár- Poltár,žel.st.- Rovňany- Krná
606428Lučenec- Detva- Zvolen- Banská Bystrica
606440Fiľakovo- Buzitka-Veľké Dravce- Ožďany- Sušany
606444Fiľakovo-Ratka
606445Fiľakovo- Lučenec- Holiša-Nitra n.Ipľom
607401Kokava n.Rimavicou- Brezno- Banská Bystrica

(C) 2020 isybus